Karriärcoachning

STs karriärcoacher kan hjälpa dig att hitta rätt väg i karriären och ta nästa steg i yrkeslivet.

Som medlem kan du ta hjälp av våra erfarna karriärcoacher. Coachsamtalen tar ca 45 minuter och sker över telefon. Du kan boka max ett samtal per år. 

Alla coacher är utbildade och diplomerade enligt Coach Federations (ICF) normer och regler. De har erfarenhet av - och är utbildade i förutsättningarna på arbetsmarknaden. 

Det är du själv som har nyckeln till lösningen för din fortsatta karriär och utveckling. Ju bättre du förbereder dig, ju mer kan du få ut av coachingen. Coacherna är ditt bollplank och ger dig stöd.

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom fem arbetsdagar. 

Vi hjälper dig i dina funderingar kring:

  • Drivkrafter och mål – vart är du på väg?
  • Förberedelser inför utvecklingssamtalet
  • Nya yrkesroller och hur du hittar nya arbetsgivare
  • Att utvecklas på din nuvarande arbetsplats
  • Att ”sätta ord” på din kompetens
  • Utbildning/kvalifikationer – är du på rätt plats?
  • Allmänna frågor runt karriär och yrkesliv
 

Om du vill veta vilka jobb din utbildning leder till klicka här.

Behöver du studievägledning kontakta studentcentrum vid en högskola nära dig.