Studentförsäkring

Att teckna en försäkring är kanske inte det första man tänker på som student. Men att vara oförsäkrad kan få stora ekonomiska konsekvenser om olyckan väl är framme. Därför erbjuder vi våra studentmedlemmar mycket förmånliga försäkringar hos Trygg-Hansa.

Hemförsäkring – rabatt i tre år!

Som studentmedlem i ST får du 20 procents rabatt på hemförsäkringen hos Trygg-Hansa i tre år. Du får dessutom 50 procents rabatt på den första självrisken som du betalar vid en skada.

Hemförsäkringen gäller för din lösa egendom upp till ett värde av 200 000 kronor. Det ingår även reseskydd, rättsskydd, ansvarsförsäkring, överfallsskydd och krisförsäkring. 

Olycksfall- och Livförsäkring – tre månader kostnadsfritt

Som studentmedlem i ST får du olycksfall- och livförsäkringen kostnadsfritt i tre månader hos Trygg-Hansa. Under tiden kan du ta ställning till om du vill ha det skyddet även i fortsättningen.

Olycksfallsförsäkring

Försäkringen ger dig bland annat ersättning för kostnader som du kan ha i samband med ett olycksfall, till exempel för läkemedel, tandläkarbesök, resor och kristerapi. 

Du kan även få ett större engångsbelopp om ett olycksfall leder till att du får bestående fysiska besvär.

Livförsäkring

Som studentmedlem i ST har du möjlighet att teckna en förmånlig livförsäkring hos Trygg Hansa. Om du skulle avlida ger den ett engångsbelopp på 50 000 kronor till dina efterlevande. Det ingår även en mindre livförsäkring för dina barn.

Sjukkapitalförsäkring

Du kan också teckna en sjukkapitalförsäkring som ger en extra trygghet om du skulle bli långvarigt sjuk. Vid en sjukskrivning på minst halvtid i över 30 månader kan du få ett engångsbelopp på upp till 200 000 kronor. Hur stort beloppet blir beror på din sjukskrivningsgrad.

Behöver du fler försäkringar?

För studenter kan livs- och familjesituationen se mycket olika ut – och därmed även behovet av försäkringar. Därför kan du som studentmedlem också teckna STs ordinarie medlemsförsäkringar. En bra möjlighet att skaffa ett heltäckande skydd som passar just dig.

Vill du veta mer? Kontakta Trygg-Hansa!

Hos Trygg-Hansa finns en särskild kundservice för medlemmar i ST. Dit kan du gärna ringa och få råd om vilket försäkringsskydd du behöver. Ring 0771-111 658 för kostnadsfri rådgivning. 

Läs mer hos Trygg-Hansa