Seniorförsäkring

När du går i pension sker en del förändringar i ditt försäkringsskydd. Du kan behålla dina försäkringar till ett bra pris, men de får ett delvis annat innehåll.

Genom att stanna kvar i ST som pensionärsmedlem kan du behålla dina försäkringar till ett bra pris. 

Seniorolycksfallsförsäkring 

När du fyller 67 år övergår din olycksfallsförsäkring automatiskt till STs Seniorolycksfallsförsäkring hos Trygg-Hansa. Du kan även teckna den innan dess, men tidigast när du fyller 55 år. 

Seniorolycksfallsförsäkringen varar livet ut under förutsättning att du behåller ditt medlemskap i ST och betalar premien till Trygg-Hansa. Försäkringsbeloppet avtrappas inte när du blir äldre. 

Seniorlivförsäkring 

När du går i pension, men senast när du fyller 67 år, övergår din livförsäkring automatiskt till STs seniorlivförsäkring hos Trygg-Hansa. Du kan ha kvar försäkringen tills du fyller 80 år, under förutsättning att du fortsätter vara medlem i ST. 

Seniorlivförsäkringen ger ett engångsbelopp till dödsboet eller dina efterlevande. Hur mycket pengar som betalas ut beror på vilket försäkringsbelopp du har valt och hur gammal du är. Du väljer belopp i samband med övergången.

Vill du veta mer? Kontakta Trygg-Hansa!

Ring 0771-111 658 för kostnadsfri rådgivning hos Trygg-Hansa.

Läs mer hos Trygg-Hansa