Olycksfallsförsäkring

Förutom de rent fysiska och psykiska följderna, kan en olycka ställa till stor skada för din ekonomi. Då kan det kännas tryggt att ha en bra olycksfallsförsäkring som gäller både på arbetstid och när du är ledig.

Som ny medlem ansluts du automatiskt till olycksfallsförsäkringen som ST erbjuder i samarbete med Trygg-Hansa. Du har den kostnadsfritt i tre månader. Därefter bestämmer du själv om du vill behålla den.

Besök Trygg-Hansa för aktuella priser och fullständiga villkor.

En olycksfallsförsäkring ger ersättning vid medicinsk och ekonomisk invaliditet. Dessutom ingår Klara Krisen och Klara olyckan, unikt för dig som är medlem i ST.

Klara krisen

Bekostar upp till 20 behandlingstillfällen hos psykolog eller terapeut för dig själv och din familj vid krisreaktion. Exempelvis till följd av allvarlig sjukdom, förlossningstrauma, ofrivillig arbetslöshet, rån eller misshandel.

Klara olyckan

Ger ersättning med 5000 kronor till egen rehabilitering om du drabbas av en olycksfallsskada och blir sjukskriven minst 50 procent i mer än 30 dagar. Gäller även familjemedlemmar.