Livförsäkring

Om du plötsligt går bort förändras livet drastiskt för din familj. Inga pengar i världen kan ersätta ett liv men med en livförsäkring kan dina närstående få ett ekonomiskt stöd.

I samarbete med Trygg-Hansa erbjuder ST en livförsäkring. Den gäller tills du är 67 år och övergår då automatiskt till Trygg Hansas seniorförsäkring.

Det här ingår i Livförsäkringen: 

  • Ett engångsbelopp till dina efterlevande.
  • Möjlighet att själv välja belopp.
  • Mindre livförsäkring även för dina barn.

Engångsbelopp vid dödsfall 

Dina anhöriga får ett engångsbelopp om du skulle avlida under försäkringstiden.

När du tecknar försäkringen väljer du hur stort beloppet ska vara. Det avtrappas inte när du blir äldre, vilket är unikt för STs medlemmar. 

Mindre livförsäkring för dina barn 

Inga pengar i världen kan ersätta ett förlorat barn. Men livförsäkringen kan hjälpa till med ett ekonomiskt stöd i vardagen – du får ett engångsbelopp på 20 000 kronor. 

Gäller från 26:e graviditetsveckan till det år barnet fyller 18 år. 

Medförsäkra dina nära och kära 

Tack vare ditt medlemskap i ST kan även din maka, make, sambo eller registrerade partner teckna försäkringen med samma förmånliga villkor. Även den försäkringen är kostnadsfri under dina tre första månader som medlem. 

Vill du veta mer? Kontakta Trygg-Hansa!

Osäker på vad du behöver? Hos Trygg-Hansa finns en särskild kundservice för medlemmar i ST. Ring 0771-111 658 så får du råd om vilket försäkringsskydd du och din familj kan behöva. 

Läs mer hos Trygg-Hansa