Händelseförsäkring

Att drabbas av en svår sjukdom är tungt, även ekonomiskt. Inkomsten går ofta ner på grund av sjukskrivningen, samtidigt som utgifterna kan öka. Då ger STs diagnosförsäkring ett välbehövligt tillskott.

ST erbjuder en diagnosförsäkring (händelseförsäkring) i samarbete med Trygg-Hansa. Försäkringen gäller ända tills du fyller 67 år. 

Det här ingår i Händelseförsäkringen

  • Ekonomisk hjälp när den behövs som mest.
  • Möjlighet att själv välja belopp.

Ersättning direkt efter diagnos

Försäkringen gäller för ett antal diagnoser, till exempel hjärtinfarkt, stroke och vissa typer av cancer. Om du drabbas av någon av de sjukdomarna får du ett engångsbelopp, direkt efter att en läkare har fastställt din diagnos.

Nivån på engångsbeloppet väljer du när du tecknar försäkringen. Beloppet trappas ner något i takt med att du blir äldre.

Medförsäkra din partner

Tack vare ditt medlemskap i ST kan även din maka, make, sambo eller registrerade partner teckna försäkringen med samma förmånliga villkor. Även den försäkringen är kostnadsfri under dina tre första månader som medlem.

Vill du veta mer? Kontakta Trygg-Hansa!

Hos Trygg-Hansa finns en särskild kundservice för medlemmar i ST. Ring 0771-111 658 så får du råd om vilket försäkringsskydd du och din familj kan behöva. 

Läs mer hos Trygg-Hansa