Försäkringserbjudande - FAQ

Tack vare ditt medlemskap i ST kan du teckna flera förmånliga försäkringar. Om du blev medlem före 1/10 - 2016 har några av dem varit hos Förenade Liv, sjukförsäkringen och livförsäkringen. Vid årsskiftet flyttades de över till Trygg-Hansa.

Obs! Om du blev medlem efter 1 oktober 2016 omfattas du redan av det nya försäkringserbjudandet.

Ditt försäkringsskydd kommer att vara lika bra som tidigare - eller bättre. Du som har en sjukförsäkring eller livförsäkring kan dock behöva kontakta Förenade Liv eller Trygg-Hansa för att fortsätta ha samma skydd som tidigare. 

Vilka av mina försäkringar flyttas till Trygg-Hansa?

Det som flyttas över är livförsäkringen och sjukförsäkringen, det vill säga de försäkringar som tidigare var hos Förenade Liv. Familjeskyddet flyttas inte utan ersätts med högre nivå i livförsäkringen.

Inkomstförsäkringen påverkas inte, den finns kvar hos Bliwa även i fortsättningen. 

Behöver jag göra någonting? 

Ja, det finns två situationer där du kan behöva göra någonting. Annars sker allt automatiskt. 

 • Om du har en livförsäkring och vill ändra förmånstagare: Ersättningen från livförsäkringen går i första hand till din make, maka, sambo eller registrerade partner. I andra hand till dina arvingar. Om du vill ha det på något annat sätt ska du skicka in blanketten ”Ändra förmånstagarförordnande” Om du tidigare lämnat en blankett till Förenade Liv gäller den inte hos Trygg-Hansa.
 • Om du är sjukskriven och får ersättning från sjukförsäkringen:

  1. Teckna en fortsättningsförsäkring hos Förenade Liv.
  Kontakta Förenade Liv så snart som möjligt och ansök om en fortsättningsförsäkring hos dem. Annars kan de inte fortsätta betala ut din ersättning. Ring 08-700 40 80 så hjälper de dig.

  2. Ring Trygg-Hansa.
  Meddela Trygg-Hansa på 0771-111 658 om du fortsätter att vara sjukförsäkrad hos Förenade Liv, så att du inte behöver betala för den nya sjukförsäkringen hos Trygg-Hansa.

  3. Ansök om STs sjukförsäkring senare.
  Om du blir frisk (fullt arbetsför) före 31 mars 2017 kan du ansöka om den nya sjukförsäkringen hos Trygg-Hansa utan att svara på frågor om din hälsa. Blir du frisk (fullt arbetsför) därefter behöver du skicka med en hälsodeklaration när du ansöker.

Hur betalar jag försäkringen till Trygg-Hansa? 

Om du redan har ett autogiro för en ST-gruppförsäkring hos Trygg-Hansa (t.ex. olycksfalls- eller barnförsäkring), så ansluts de flyttade försäkringarna automatiskt till det. 

Om du idag betalar försäkringar via så kallat löneavdrag behöver du anmäla ett nytt autogiro istället. Det autogiromedgivande som du lämnade till Förenade Liv fungerar inte hos Trygg-Hansa. Därför behöver du även lämna in ett nytt medgivande om du vill fortsätta med autogiro.

Om du inte väljer autogiro använder du i stället det inbetalningskort från Trygg-Hansa som du får i december.  

När kommer försäkringsbeskedet från Trygg-Hansa?

Det kommer i december. Då får du även information om hur du betalar försäkringen. Om du vill betala via autogiro kan du anmäla det då. 

Är det fler gruppförsäkringar nu? 

Nej, men hos Trygg-Hansa är försäkringsskyddet paketerat på ett annat sätt än hos Förenade Liv. Det innebär att en del av det som hittills har ingått i livförsäkringen och sjukförsäkringen nu är separata försäkringar.  

 • I Förenade Livs sjukförsäkring ingår Diagnosförsäkring. Hos Trygg-Hansa är det en separat försäkring som heter Händelseförsäkring.
 • I Förenade Livs livförsäkring ingår Förtidskapital. Hos Trygg-Hansa är det en separat försäkring som heter Sjukkapitalsförsäkring.
 • Hos Förenade Liv kunde du teckna Familjeförsäkring med efterlevandeskydd. Den ersätts hos Trygg-Hansa med en högre ersättningsnivå i livförsäkringen, vilket är ett effektivare sätt att hantera efterlevandeskydd.

Den här uppdelningen innebär att det blir tydligare vilka försäkringar som erbjuds och du som medlem har större valfrihet än tidigare. Du måste inte teckna hela paket, utan kan själv bestämma vilka delar i försäkringen du behöver.

Vad händer med mitt pågående ärende hos Förenade Liv? 

Om du redan har anmält en skada eller en sjukdom till Förenade Liv, så fortsätter de att ta hand om just det ärendet – även efter att försäkringen har flyttats över till Trygg-Hansa. Det gäller även sådant som händer nu i slutet av året.

I följande fall tar Förenade Liv hand om ditt ärende och din ersättning: 

 • Förtidskapital (sjukkapital): Om din rätt till ersättning inträder före 1 januari 2017.
 • Sjukförsäkring: Om din första dag i sjukperioden inträffar före 1 januari 2017.
 • Diagnosförsäkring: Om din diagnos fastställs senast 1 december 2016.
 • Livförsäkring och Familjeskydd: Om dödsfallet inträffar före 1 januari 2017.

Jag är arbetslös och betalar därför ingen premie just nu. Hur blir det för mig nu när Trygg-Hansa tar över försäkringen? 

Ingenting förändras. Även hos Trygg-Hansa slipper du betala försäkringspremien om du är ofrivilligt arbetslös en längre tid. Du har först 6 månaders karens och sedan upp till 12 premiefria månader, precis som hos Förenade Liv.  

Om du blir eller redan är arbetslös 1 januari 2017 förändras ingenting – dina försäkringar flyttas över till Trygg-Hansa, och karensen och de premiefria månaderna fortsätter att räknas som om inget hade hänt. 

Jag vill behålla Familjeskyddet efter 31 december 2016. Hur gör jag?

Du kan inte behålla det, men du får ett motsvarande skydd i Trygg-Hansas livförsäkring. Hos Förenade Liv är Familjeskydd ett tillägg till livförsäkringen. Därför kan du inte behålla bara Familjeskydd nu när livförsäkringen flyttas över till Trygg-Hansa.

Din familj får ändå samma trygghet. Det höga engångsbeloppet i Trygg-Hansas livförsäkring innebär lika mycket pengar som när du lägger ihop de olika ersättningarna i livförsäkringen hos Förenade Liv.
 

Vill du veta mer? Kontakta Trygg-Hansa!

Trygg-Hansa har en särskild kundservice för medlemmar i ST: 0771-111 658. Dit kan du gärna ringa och få råd om vilka försäkringar just du behöver eller om du har funderingar kring villkoren.

Läs mer hos Trygg-Hansa