Barnförsäkring

Gruppbarnförsäkring

Det är viktigt att barnen skyddas extra väl. De har ju hela livet framför sig och en skada eller handikapp i unga år kan påverka möjligheterna att få jobb. Därför får barnen till och med högre ersättningar vid sjukdom och olycksfall, jämfört med vuxna som försäkras i ST.

STs gruppbarnförsäkring är en kombinerad sjuk- och olycksfallsförsäkring som gäller till och med det året barnet fyller 25 år. Du betalar bara en premie för alla dina barn.

Barnförsäkringen omfattar även en ”Händelseförsäkring”. Den kan ge ersättning direkt med tio procent av försäkringsbeloppet redan när läkaren har fastställt diagnosen efter ett olycksfall eller för vissa svåra sjukdomar som till exempel cancer.

Försäkringen ersätter:

  • Medicinsk invaliditet
  • Ekonomisk invaliditet
  • Händelseförsäkring
  • Vårdersättning
  • Sjukhusvistelse
  • Ärr
  • Dödsfall
  • Kostnader vid olycksfall: läke-, tandskade- och resekostnader, merkostnader, kostnader för hjälpmedel
  • Kristerapi vid olycksfall
 

Gäller försäkringen även min partners barn?

Barnförsäkringen kan tecknas för alla barn som är skrivna på din adress. Försäkringen kan också tecknas för barn till dig eller den som är medförsäkrad, även om barnen bor på en annan adress.

Hur länge är mina barn försäkrade?

Barnförsäkringen gäller i hela världen fram till dess att barnet är 25 år. Därefter kan barnet teckna en vuxenförsäkring, utan att man behöver lämna en hälsodeklaration.

Få vägledning om samhällets stöd och ersättningar

Familjehjälpen är en unik service för dig som har Trygg-Hansas barnförsäkring och vill ha vägledning om samhällets stöd och ersättningar. Det kan vara så att ditt barn har råkat ut för ett olycksfall, är utsatt i skolan eller har en sjukdom eller funktionsnedsättning, till exempel en förvärvad hjärnskada, diabetes eller ADHD.

Läs mer om Familjehjälpen

Behöver jag komplettera försäkringsskyddet?

Gruppbarnförsäkringen är en bra basförsäkring, men tänk på att du har en annan omfattning än en individuellt tecknad barnförsäkring.

Läs fullständiga villkor hos Trygg-Hansa.

Eller ring dem på telefon 0771-111 658.