Förhandling och rättshjälp

Som studentmedlem kan du ha rätt till juridiskt stöd om du jobbar extra vid sidan om studierna. Vi kan dina rättigheter och företräder dig om du hamnar i en tvist med din arbetsgivare.

Exempel på tillfällen då du kan behöva stöd

  • Om du blir varslad eller uppsagd
  • Om din tjänst blir förändrad eller omlokaliserad
  • Om din arbetsgivare inte följer de lagar och avtal som finns
  • Om du blir utsatt för diskriminering
  • Om du misstänker att du inte fått ut rätt lön
  • Om din fysiska eller psykiska arbetsmiljö är undermålig
  • Om du skadats eller blivit sjuk av arbetet men inte får det godkänt som arbetsskada.

Kostnadsfri rättshjälp vid en tvist med din arbetsgivare

Som studentmedlem i Fackförbundet ST kan du ha rätt till juridiskt stöd om du jobbar extra vid sidan om studierna. Om en tvist uppstår mellan dig och din arbetsgivare kan du få förhandlingsstöd. Vi försöker alltid lösa konflikter direkt på arbetsplatsen genom förhandling i första hand, och det förhandlingsstöd du får är kostnadsfritt. 

I vissa fall kan ärendet behöva dras ända till domstol. Om det händer kan du få rättshjälp av oss. Om ärendet dras ända till domstol behöver du däremot som studentmedlem övergå till ett yrkesverksamt medlemskap för att du ska kunna bli företrädd av förbundet. Normalt företräds du då av en av våra förbundsjurister. Utöver kostnaden för det yrkesverksamma medlemskapet behöver du då inte stå för några domstolskostnader själv. 

Utöver arbetsrättsliga tvister kan du även få rättshjälp för att överklaga ett beslut om arbetsskada. Det gäller också i vissa fall vid tvist om ersättning från arbetslöshets- och socialförsäkringen om det är kopplat till din anställning. Du kan även få rättshjälp om du riskerar åtal för ett brott som har med anställningen att göra.

Relaterad information: STs stadgar

Det här krävs för att få rättshjälp

Du som studerar på universitet, högskola, yrkeshögskola eller folkhögskola och som är studentmedlem i Fackförbundet ST har rätt till juridiskt stöd och rättshjälp när du extrajobbar. 

Observera att du som högst får arbeta 20 procent av heltid utanför dina studier för att ha rätt till rättshjälp som studentmedlem. Denna begränsning gäller inte under studielov, utan endast under studieterminen. Om du arbetar mer än 20 procent samtidigt som du studerar och är i behov av rättshjälp behöver du ha ett yrkesverksamt medlemskap. 

Som studentmedlem i Fackförbundet ST kan du få rättshjälp om du har praktik, jobbar extra, sommarjobbar eller har en traineetjänst. Du behöver inte heller vara anställd inom ST:s avtalsområde för att ha rätt till rättshjälp. 

STs rättshjälpskommitté avgör om rättshjälp ska beviljas i varje enskilt fall. För att kunna få rättshjälp behöver du ha ansökt om medlemskap i ST innan konflikten uppstod. 

Vill du veta mer?

Ring till vår fackliga rådgivning ST Direkt på 0771-555 444. Ta gärna kontakt så snabbt som möjligt om du är uppe i ett pågående fall.