Förbundsstämma 2021

Den 25 maj går Fackförbundet STs förbundsstämma av stapeln. Denna sida vänder sig i första hand till dig som är deltagare på den digitala stämman.

Förbundsstämma

Förbundsstämma hålls varje år förutom de år det är kongress. Stämmans uppgift är, bland annat, att svara på frågor från avdelningarna, hålla fyllnadsval och besluta om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen. Stämman lämnar även rekommendationer kring förbundets verksamhetsplan och budget.

Här nedan finns handlingar till stämman. Längre fram kommer sidan att kompletteras med en särskild nyhetssida från och om stämman, med de filmer som visas på stämman och ett direktreferat och mycket mer.