Följ förhandlingarna på Bransch Spårtrafik

Här kan du följa följa våra förhandlare när de träffar arbetsgivarorganisationen Almega i förhandlingarna på Bransch Spårtrafik.

Dagbok - Så går avtalsrörelsen 2017

31/5 - Nära ett nytt avtal

Centrala parter inom Bransch Spårtrafik har under dagen haft intensiva överläggningar. Förslag till texter har växlats mellan parterna och STs delegation har varit förhandlingsledningen behjälplig med att analysera skrivningarna. Parterna kommer att ha fortsatta kontakter under morgondagen. Därefter ska STs förbundsstyrelse ta ställning till förslaget. Vi återkommer så snart vi har något som kan publiceras, vilket blir när avtalet är klart.

24 maj - Diskussioner pågår

Idag har vi träffat Almega, en dag tidigare än planerat. Det var långa diskussioner om hur respektive delegation har resonerat och det finns fortfarande frågor som behöver diskuteras. Fram till nästa förhandlingstillfälle, vilket är utsatt till den 31 maj kommer parterna att ha sporadiska kontakter. Fortfarande är vi en bit från varandra men jobbar hårt för att komma fram till ett avtalsförslag att ta ställning till.

Delegationen inom Spårtrafiken är i ständig beredskap och kommer att vara tillgängliga med kort varsel. Vi har en hög beredskap för att lösa frågorna och få till ett avtal snarast möjligt.

17 maj - Vi vill se lösningar för medlemmarnas pensioner

Delegationen har under dagen berett olika förslag till förhandlingsledningen som på eftermiddagen överlämnades till Almega. ST har även satt ut möte med Almega den 19 maj för att lösa PA-91 frågan för våra medlemmar som inte befinner sig på ITP-plan.

Vår förhoppning är att snarast möjligt få ett avtal även för STs medlemmar.  Ambition är att förhandla i botten för att nå en bra uppgörelse.

Nästa förhandlingsdag är den 24 maj kl 13.30 – 17.00

12 maj - Flera yrkanden omhändertagna

Idag har ST och Almega återupptagit förhandlingarna, efter det oplanerade uppehåll som blev till följd av det strejkvarsel som lades på Spårtrafikområdet.

Många av de yrkanden som ST framfört är omhändertagna, bland annat "omställningsersättning vid förlust av säkerhetsklassificering", vilket kommit att bli ett nytt namn för Loss of licenses och Flexpension. Vad gäller frågan om Flexpension har ST lyft problematiken kring de medlemmar som fortfarande finns kvar på äldre pensionsavtal (PA 91/PA 16). En fråga som ST och Almega nu ska jobba vidare med. Nu förhandlar vi vidare med de yrkanden som inte redan är klara.

Vi fortsätter våra förhandlingar. Nästa förhandlingstillfälle är den 17 maj, kl 13-15.

10 maj - Förhandlingarna fortsatte under natten

Den planerade förhandlingen klockan 18 blev inställd till följd av pågående medling. Vi hade kontakt med Almega senare under natten. Det är nu rörelser vid förhandlingsbordet med fortsatta diskussioner under morgondagen (11 maj).

Nästa ordinarie förhandlingsdatum är 15 maj. Håll dock koll på hemsidan, förhandlingarna kan påbörjas före nämnda datum.

Om du har önskemål om arbetsplatsbesök till följd av rådande konfliktläge – kontakta din avdelningsombudsman eller din närmsta regionala enhet.

Vi återkommer med ny information allteftersom saker och ting utvecklas.

9 maj - Nytt datum utsatt

Nästa förhandlingtillfälle blir imorgon, onsdag den 10 maj.

8 maj - Dagens förhandling inställd

Dagens förhandling blev inställd på grund av rådande medling mellan Almega och Seko. ST har begärt att få en ny förhandlingstid med Almega under denna vecka. Nästa ordinarie förhandlingsdatum är 15 maj.

2 maj - Förhandlingarna fortsätter

Den 30 april löpte STs kollektivavtal med arbetsgivarorganisationen Almega ut. Vi tror att vi kommer få ett nytt avtal med bättre arbetsvillkor genom att fortsätta förhandla, men vi behöver mer tid. Därför fortsätter vi förhandlingarna onsdag den 3 maj.

ST driver bland annat:

  • Höjda löner med en individgaranti
  • Loss of License - en fråga vi drivit i decennier
  • Översyn av OB-tillägg
  • Bättre tjänstepension

27 - 28 april - De sista förhandlingsdagarna

Idag, den 27 april inledde parterna de sista två planerade förhandlingsdagarna. Diskussionerna var intensiva och trots att vi gick ner i detaljerade samtal har inga färdiga texter växlats. Förhandlingarna återupptas klockan 9:00, den 28 april.

11 april - Samtal om pensionsavsättning och ökat skydd

Under dagen har parterna bland annat diskuterat möjligheter för en eventuell pensionsavsättning och utökat skydd för personer i säkerhetstjänst som förlorar sin behörighet på grund av medicinska skäl. Parterna har även diskuterat vissa av de sakyrkanden som överlämnades den 14 mars 2017.

Även om inga frågor i dagsläget är klara eller beslutade har parterna haft konstruktiva och kreativa diskussioner. Målet är fortfarande att bli klara innan det centrala avtalet löper ut den 30 april 2017.

Under dagen har även delegation för Bransch Spårtrafik varit på plats i Stockholm för att ta del av diskussionerna och vara behjälpliga med att belysa olika konsekvenser av förslag som diskuteras.

Nästa gång parterna träffas är den 27-28 april, STs delegation inom Spårtrafiken finns på plats båda dessa dagar. Ambitionen är att vi som parter ska lyckas landa ett nytt avtal för Bransch Spårtrafik efter dessa dagar.

4 april - Diskussionerna fortsätter

Idag har parterna inom Bransch Spårtrafik träffats igen. Dagen har i huvudsak ägnats åt att diskutera vad industrins ”märke” får för konsekvens inom området.   

Resterande del av dagen har ägnats åt att diskutera yrkanden. I nuläget kan dock inte sägas att parterna har närmat sig varandra. Förhoppningen om att finna ansvarsfulla och kreativa lösningar kvarstår dock och därför kommer diskussionerna att fortsätta.

Parterna kommer återigen att träffas den 11 april. Det är idag inte möjligt att utgå från att vi har ett nytt avtal i hamn innan avtalsperioden löper ut men ambitionen kvarstår att vi även inom Spårtrafikens område ska nå fram till en för alla parter acceptabel lösning innan den 30 april.

20 mars - Första mötet

Under dagen har parterna (fack och arbetsgivare) fördjupat sig i yrkandena som överlämnades den 14 mars 2017. Syftet var att reda ut ståndpunkterna från respektive part och förklara innebörden av varje yrkande för att undvika missförstånd i förhandlingarna.  

Det centrala avtalet löper fram till och med den 30 april 2017 och parterna avvaktar nu det så kallade "märket" vilket kommer att utformas i Industriförhandlingarna inom de närmsta två veckorna. Håll därför en extra koll i media efter information om Industriavtalet då dessa förhandlingar i hög grad kommer att påverka takten vad gäller förhandlingarna inom Bransch Spårtrafik. Drar industriförhandlingarna ut på tiden kommer även våra avtalsförhandlingar att bli fördröjda.

Förhandlingarna fortsätter tisdagen den 4 april.