Följ förhandlingarna på Bransch Järnvägsinfrastruktur

Här kan du följa följa våra förhandlare när de träffar arbetsgivarorganisationen Almega i förhandlingarna på Bransch Järnvägsinfrastruktur.

Dagbok - Så går förhandlingarna

31 maj - Förslag på nytt avtal har växlats

Vi har haft vår sista inbokade förhandlingsdag på Almega idag, och är nu nära ett nytt avtal. Förslag till texter har växlats mellan parterna, och nu återstår att slipa på detaljerna.

STs delegation ska granska texterna, och sedan träffar vi Almega igen under morgondagen. Därefter ska STs förbundsstyrelse ta ställning till förslaget. Vi återkommer när vi vet mer.

22 maj - Snart ett nytt avtal

Under dagens förhandling gick vi igenom respektive parts yrkanden, för att säkerställa vad vi är överens om. Vår förhoppning är att ha ett nytt avtal inom kort. Vi träffar Almega igen onsdagen den 31:a maj

17 maj - Slutskede i förhandlingarna

Idag återupptogs förhandlingarna med Almega efter uppehållet. Förhandlingarna går nu in i slutskedet, och denna dag bjöd på intensiva diskussioner om de av våra yrkanden som ligger kvar på bordet. Vi pratade lön, pension och arbetstid, bland annat. Förhandlingarna fortsätter nu på måndag, 22 maj.

16 maj - Förhandlingarna framflyttade

Strejken avblåstes idag. Dagens förhandling är framflyttad till i morgon.

8 maj - Seko varslar

Idag la Seko ett varsel om konflikt på Bransch Järnvägsinfrastruktur. ST håller på att analysera vad det innebär för dig som medlem och vi återkommer med information inom kort .

4 maj - Avtalet löper ut, men förhandlingarna fortsätter

Den 30 april löpte STs nuvarande kollektivavtal ut, men avtalet förlängs och gäller tills dess att någon av parterna säger upp det.

Under dagens förhandling konstaterades att Seko inte kommer att närvara på de fortsatta förhandlingarna fram till dess att konflikten på spårtrafiksområdet är löst. Vi/ST fortsätter  förhandla våra yrkanden.

Nästa förhandlingstillfälle är den 16 maj.

2 april - Extra pensionsavsättningar?

Trots fortsatta förhandlingar idag har vi inte kommit närmare målet än sist. Flera olösta frågor ligger fortfarande på bordet där i bland extra pensionsavsättningar och möjligheten att gå ned i tid de sista åren i arbetslivet.

Förhandlingarna fortsätter på torsdag den 4 maj kl 09.00.

24 april - Det nya avtalet närmar sig

Vi närmar oss ett avtal, men kommer inte att bli klara till den 30:e april då nuvarande avtal går ut. Avtalet fortsätter dock att löpa även efter avtalstidens utgång, med sju dagars ömsesidig uppsägningstid. Ingen av parterna har i nuläget sagt upp avtalet. Parterna kommer att ägna veckan åt att slipa på formuleringar och producera textförslag. Nästa förhandlingstillfälle är den andra maj.

20 april – Det går framåt

Fortsatta förhandlingar under halva dagen idag. Ett par steg framåt men ännu är vi  inte i mål. Vi fortsätter nästa vecka”

19 april - Samtal om lön och pensionsavsättningar

Förhandlingarna inom bransch Järnvägsinfrastruktur återupptogs idag efter påskledigheterna.

Dagen bjöd på intensiva diskussioner om lön, pensionsavsättningar och läget i branschen. Tonen vid förhandlingsbordet har bitvis varit hård, men med gemensamma krafter har vi fört förhandlingarna framåt. Flertalet av STs yrkanden ligget kvar på bordet och kommer att fortsätta att stötas och blötas.

ST har haft sin delegation på plats i Stockholm för förankring och diskussion av yrkanden. Vi fortsätter förhandlingarna i morgon bitti, även då med stöd av vår delegation. Målet är att ha ett nytt avtal klart då det nuvarande löper ut den sista april.

12 april - Inget klart i förhandlingarna om nytt avtal

Det är nu fjärde förhandlingsdagen angående avtal på Bransch Järnvägsinfrastruktur och förhandlingsklimatet lättade något, trots en stormande omvärld.

Vi har haft omfattande och kreativa diskussioner om innehållet i ett nytt avtal men ingenting är klart i dagsläget. Nästa gång parterna träffas är den 19-20 april och vår delegation kommer att finnas på plats båda dessa dagar. Ambitionen är att vi som parter ska lyckas landa ett nytt avtal för Bransch Järnvägsinfrastruktur efter dessa förhandlingstillfällen.

5 april - Märket är satt

Nu är industrins märke för löneförhandlingarna satt på 6,5 procent över 3 år. Det betyder att vi har något att förhålla oss till i våra egna förhandlingar. Dagens diskussioner kretsade främst kring frågan om lön men även flexpension och arbetsmiljö. Stämningen vid förhandlingsbordet var något mindre god än vid föregående tillfälle, då vi står långt ifrån varandra i en del frågor.

Nästa förhandlingsdag är den tolfte april. Det är idag inte möjligt att säga om vi kommer att ha ett nytt avtal i hamn innan avtalsperioden löper ut, men ambitionen kvarstår.

29 mars - Pension, arbetstid och arbetsmiljö

Idag träffade vi Almega och våra fackliga medparter för andra gången. Det finns fortfarande inget märke att förhålla sig till, så vi pratade inte om lön den här gången heller. Istället diskuterade vi pensionsavsättningar, arbetstid och anställningstrygghet, bland annat. Vi står fortfarande långt ifrån varandra i många frågor, men stämningen vid förhandlingsbordet är god. Nästa förhandlingstillfälle är den 5 april.

21 mars - Första förhandlingstillfället

Parterna (fack och arbetsgivare) har under dagen gått igenom de yrkanden som överlämnades den 16 mars 2017. Syftet är att klargöra ståndpunkterna och innebörden av varje yrkande. Detta för att undvika onödiga missförstånd under de fortsatta överläggningarna. 

Det centrala avtalet löper fram till och med den 30 april 2017 och parterna avvaktar nu det så kallade "märket" som kommer att utformas i Industriförhandlingarna inom de närmsta två veckorna. Håll därför gärna ett öga på vad som händer i dessa förhandlingar, då det i hög grad kommer att påverka takten vad gäller förhandlingarna inom Bransch Järnvägsinfrastruktur. Om industriförhandlingarna drar ut på tiden, kommer även våra avtalsförhandlingar att få en fördröjning.

Nästa förhandlingsdag är onsdagen den 29:e mars.