Filmer

Listan över filmerna

Efter inledning - Stefan Löfven, Sveriges statsminister

Se film

Efter inledning - Therese Swanström, TCO ordförande

Se film

§11 VB - Per-Åke Alenius, förbundsstyrelseledamot

Se film

§12 rev berättelse - Alena Barzngi, förtroendevald revisor

Se film

§12 rev berättelse - Lena Berntson, förtroendevald revisor

Se film

§16 VI övergripande - Britta Lejon, förbundsordförande

Se film

§16 VI demokratiskt samhälle - Eva-Lena Moser, förbundsstyrelseledamot

Se film

§18 socialförsäkringsprogrammet - Thomas Åding, förbundsstyrelseledamot

Se film

§16 VI Hållbart arbetsliv - Siv Norlin, förbundsstyrelseledamot

Se film

§19 digitaliseringsprogrammet - Tom Johnson, andre vice förbundsordförande

Se film

§16 VI stark facklig organisation - Peter Lennartsson, förste vice förbundsordförande

Se film

Inledning dag 2 - Andreas Norlén, talmannen

Se film

§16 VI Ekonomi - Mikael Sandberg, förbundsstyrelseledamot

Se film

§21 val - Robert Lang, valberedningens sammankallande

Se film

§20 stadgeförändringar - Linda Söderman, förbundsstyrelseledamot 

Se film

Internationellt

Najwa Hanna, Libanon, subregional sekreterare, PSI i Mellanöstern och Nordafrika

Se film

Mirna Mneimneh, Libanon, facklig ledare i förbundet för tobaksproduktion och projektdeltagare

Se film

Kamadji Demba Karyom, Tchad, internationell sekreterare vid FSPT (Federationen för offentliganställda i Tchad)

Se film

Jan Willem Goudriaan, Generalsekreterare för PSI (Public Services International)

Se film

Yurii Pizhuk, Ordförande för Statstjänstemannaförbundet i Ukraina

Läs text

Information om STs internationella arbete

Adoudje Gueme, den första kvinnliga ledaren för den fackliga federationen för offentliganställda i Tchad berättar om en framgångsrik protestmarsch som hon ledde efter att offentliganställda tvingats arbeta fyra månader utan lön:

Se film

Georges Moussa vid Vattenarbetarförbundet i Libanon berättar om fackligt engagemang för krigsflyktingar från Syrien:

Se film