Får jag vara tjänstledig för att prova annat jobb?

Det beror på var du arbetar. Du har inte rätt att vara tjänstledig för att prova annat jobb enligt lagstiftningen, undantag kan gälla om du är sjukskriven. Dock finns det kollektivavtal som gör att du i vissa fall har rätt att vara tjänstledig för att prova annat jobb.

Inom STs avtalsområde är frågan endast reglerad i Villkorsavtalet och delvis i Affärsverksavtalet. Inom övriga avtalsområden finns ingen sådan rätt i de centrala avtalen, utan kan vara reglerad i lokala avtal eller policys. 

I fall där frågan är helt oreglerad är det upp till arbetsgivaren att godkänna en enskild överenskommelse om tjänstledighet. Tänk på att det vid en enskild överenskommelse om tjänstledighet är bra att även reglera vad som gäller om du vill avbryta tjänstledigheten och återgå i ordinarie tjänst.

Det här gäller för dig som jobbar på en myndighet

Om du har en tillsvidareanställning och har arbetat inom en statlig myndighet de senaste 12 månaderna har du rätt att vara tjänstledig för att prova en annan statlig anställning. Ledigheten beviljas för längst två år och den nya anställningen ska vara tidsbegränsad, det vill säga visstidsanställning eller provanställning. Arbetsgivaren kan dock bevilja för längre period vid särskilda skäl.

Om du vill utnyttja din rätt till ledighet för arbete på annan statlig myndighet ska du underrätta arbetsgivaren om det lika lång tid i förväg som motsvarar din uppsägningstid, dock minst två månader. Det är möjligt att vara tjänstledig för ett annat statligt jobb vid flera tillfällen, däremot behöver du gå tillbaka i tjänst hos din ordinarie arbetsgivare för 12 månader innan du kan påbörja en ny tjänstledighet.

Om du vill gå tillbaka till ditt gamla jobb

Om du vill avbryta ledigheten och återgå i arbete ska du informera den arbetsgivaren som beviljade ledigheten senast två månader före tidpunkten då du vill börja arbeta i den ursprungliga anställningen igen.

Ledighet för att prova nytt arbete kan även beviljas i andra fall, om det går bra för arbetsgivaren. En sådan ledighet får omfatta högst sex månader om inte arbetsgivaren anser att det finns särskilda skäl för längre ledighet.

Är det något du funderar över?

Fråga oss! Som medlem i ST har du alltid någon att vända dig till med dina frågor om lag och avtal i arbetslivet.