Använd din röst i EU-valet

Använd din röst i EU-valet

Den 26 maj är det val till Europaparlamentet.

Vi i ST jobbar i, för och med demokratin. Genom rättssäker handläggning, forskning, utbildning och god service upprätthåller vi ett samhälle och en infrastruktur som är till för alla.

Vi vill ha ett hållbart arbetsliv och ett demokratiskt Europa – där alla röster hörs och respekteras. För att det ska bli möjligt behöver vi utnyttja vår demokratiska rätt att rösta. 

Vi röstar i EU-valet – och vi vill att fler ska rösta så att alla röster hörs.

Visa att du röstar – påminn en kollega, ta med dig en kompis, lägg upp en selfie. För varje person som ser att du röstar och tar ställning kommer fler att ta sitt demokratiska ansvar och ta sig till vallokalen.

Därför ska du rösta

  • EU påverkar vår vardag mer än vad många tror. Detta är din chans att påverka EU!
  • Demokratin kan inte fungera utan valdeltagande, fria val bygger på att tillräckligt många använder sin rösträtt.
  • Om vi inte röstar finns risk att auktoritära krafter tar över. Med fascistiska partier på frammarsch i flera EU-länder blir det extra viktigt att stå upp för frihet och demokrati.