Företrädarskap i Fackförbundet ST

Publicerad: 2022-09-12

Fackförbundet ST arbetar för demokratins idéer där människovärdet är okränkbart och alla människor är lika värda. Som förtroendevald och företrädare för ST måste du dela dessa värderingar.

Våra ställningstaganden och rutiner för medlemskap och företrädarskap

Fackförbundet ST verkar som en demokratisk och partipolitiskt obunden organisation för medlemmars och förtroendevaldas åsiktsfrihet, yttrandefrihet och föreningsfrihet.

ST arbetar för demokratins idéer där människovärdet är okränkbart och alla människor är lika värda. Som förtroendevald och företrädare för Fackförbundet ST måste du dela dessa värderingar.

Efter beslut av ST förbundsstyrelse är det sedan 2010 inte förenligt att vara både förtroendevald i Fackförbundet ST och aktiv företrädare för Sverigedemokraterna. ST anser att Sverigedemokraterna i ord och handling inte verkar för människors lika och okränkbara värde.

Kan en medlem bli utesluten hos ST?

En medlem kan bli utesluten om hen är förtroendevald och agerar på ett sätt i ord och handling, som inte är förenligt med STs värdegrund och stadgar. Till exempel om en medlem är företrädare och förtroendevald för både Fackförbundet ST och Sverigedemokraterna och inte är beredd att avsäga sig något av uppdragen. Det är inte förenligt att ha båda.

En medlem kan bli utesluten om hen har blivit dömd för brott, där motivet för brottet står i strid mot principen om alla människors lika värde.

Kontrollerar ST medlemmar och förtroendevalda?

ST för självfallet inga register över medlemmars och förtroendevaldas åsikter eller medlemskap i politiska organisationer. Det är genom anmälan som förbundet får kännedom om förhållanden, som kan strida mot förbundets värdegrund. Detta innebär att vi inte har kunskap om hur många eller vilka förtroendevalda i ST som är aktiva företrädare för Sverigedemokraterna eller andra föreningar och organisationer, vars värderingar och verksamhet strider mot STs grundläggande värderingar.

Rutiner och hantering av anmälan

Vi har inte åsiktsregistrering eller för register. Vi vidtar åtgärder när anmälan har kommit in till förbundet.

Handläggning förtroendevald dubbla företrädarskap:

 1. Anmälan kommer in till förbundet.
 2. Handläggning förtroendevald med dubbla företrädarskap. ST Informerar om att det är oförenligt att företräda ST som förtroendevald och företräda Sverigedemokraterna (eller annan förening och organisation vars värderingar och verksamhet inte är förenliga med STs).
 3. Hen får betänketid i två veckor om att lämna något av förtroendeuppdragen – det är oförenligt att ha båda samtidigt.
 4. Den som är berörd av anmälan ska komma in med skriftligt besked inom dessa två veckor hur hen vill göra. Antingen lämna förtroendeuppdraget för Sverigedemokraterna – då görs inga mer åtgärder från ST.
  - Väljer hen att inte göra någonting: Då får man underrättelse om att förbundsstyrelsen kommer att pröva medlemskapet i ST. Underrättelsen är skriftlig till den berörde och dennes avdelning inom ST.
  - Ärendet blir nedlagt om den som har blivit anmäld väljer att avgå från något av uppdragen för ST eller Sverigedemokraterna (eller annan förening och organisation som ST anser inte delar våra grundläggande värderingar).

Handläggning dömd medlem

Underrättelse till dömd medlem, som har begått brott, där motivet till brottet står i strid mot principen om alla människors lika värde. Förbundsstyrelsen kommer att pröva medlemskapet i ST. Underrättelsen är skriftlig till den berörde och dennes avdelning inom ST.

Kontakt och anmälan

Skicka e-post till staben@st.org om du:

 • Har du kännedom om någon förtroendevald i ST, som är aktiv företrädare i ett parti eller förening/organisation, vars värderingar och verksamhet inte är förenlig med STs stadgar
 • Har kännedom om medlem som har blivit dömd, där motivet till brottet står i strid mot principen om alla människors lika värde
 • Har frågor om dessa rutiner

Ladda ner