Utbildning chef

Onlinekurser för chefsmedlemmar

Med våra onlinekurser för chefer får du nya insikter och praktiska tips för att vidareutveckla ditt ledarskap. De är helt gratis för dig som är chefsmedlem i Fackförbundet ST och du kan gå kurserna i din egen takt när du själv vill.

E-kurs: Handleda och utveckla andra 

”Handleda och utveckla andra” är en utbildning där du får både insikter och praktiska tips för att förmedla kunskap och vägleda andra utifrån din specialistkompetens. Det kan vara som chef, som handledare eller specialist. 

Till utbildningen

E-kurs för chefer: personlig effektivitet

I den här utbildningen får du lära dig hur du kan hitta en bättre balans i din egen vardag. Vi går igenom vanemönster och konsten att prioritera och planera sin tid. Att bli mer effektiv handlar om att ställa om sitt arbetssätt – och det tar tid. 

Till utbildningen