E-kurs för chefer handleda och utveckla andra

Onlinekurs: Handleda och utveckla andra 

”Handleda och utveckla andra” är en utbildning där du får både insikter och praktiska tips för att förmedla kunskap och vägleda andra utifrån din specialistkompetens. Det kan vara som chef, som handledare eller specialist. 

Varje kapitel är indelat i ett ca fem minuter långt filmavsnitt, övningar och arbetsmaterial samt checklistor. Materialet kan du spara ned som Word/PDF-format för att använda och repetera din kunskap.  

Bli bättre på att förmedla kunskap och få andra att växa 

Kursen är för dig som har i din yrkesroll att få andra att växa och överföra kunskap. Utbildningen leds av Pernilla Silfverhjelm, seniorkonsult och utbildare i bland annat pedagogik och kommunikation. Några av delarna i utbildningen är:

  • konsten att kommunicera
  • att lära ut eller att lära in
  • skapa motivation för utveckling
  • coaching som verktyg
  • feedback som verktyg

Gå kursen i din egen takt när du själv vill

Varje kapitel innehåller en film på ca 3-5 minuter med korta faktadelar och inspiration.  Filmerna är kompletterade med tydliga animeringar för att förstärka och få med mycket på kort tid. Totalt tar utbildningen ca 1 timme att gå igenom och du kan hoppa mellan avsnitten och gå tillbaka  till de avsnitt som du vill träna mer på. 

Starta utbildningen