Vad är egentligen demokrati? Och vem bryr sig om den?

I Sverige betraktas demokrati som en självklarhet. Något vi tar för givet. Men, vem bryr sig egentligen om den? Det gör vi. Eftersom vi arbetar på statliga uppdrag är vi med i utformningen och utvecklingen av samhället. En demokrati som värnar allas lika värde.

1918 betraktas som den svenska demokratins födelse. Det var året då allmänna och fria val infördes i vårt land, vilket är själva definitionen av en demokrati. Däremot dröjde det ytterligare ett år innan även kvinnor fick rösträtt, vilket i mångas ögon var en lika stor händelse. Det här innebär att riksdags- och kommunalvalet 2018 sker samma år som vår demokrati fyller 100 år.

Vi är samhällsbärare

Många tänker inte på demokratin oftare än var fjärde år. De bara tar den för given och tror att den automatiskt fungerar och blir bevarad. Men ett demokratiskt samhälle kräver omsorg, den behöver värnas och utvecklas. Det är här vi kommer in. Genom rättssäker handläggning, forskning, utbildning och god service upprätthåller vi ett samhälle och en infrastruktur som är till för alla.

Bo Rothstein, professor i Statsvetenskap, har forskat kring vad det är som skapar välstånd i moderna samhällen. Han pekar på att det är välfungerande institutioner som är den viktigaste faktorn för framgångsrika samhällen. Rothstein skriver så här: 

Det är graden av kvalitet i landets offentliga ­förvaltning som är den avgörande faktorn. Denna kvalitet handlar inte bara om existensen av en fungerande rättsordning utan är något som går betydligt djupare och bredare. Det handlar om grundläggande principer för ­verksamhetens bedrivande av typen opartiskhet, saklighet, likabehandling och oväld i alla delar av den offentliga förvaltningen inklusive den del som producerar tjänster åt ­medborgarna.

Tillsammans gör vi skillnad – för hela samhället och demokratin.

Vi driver utveckling

I över 100 år har ST förbättrat villkoren för alla som jobbar på statligt uppdrag. Det är vi stolta över. Att arbeta på statligt uppdrag är att arbeta på medborgarnas uppdrag och att värna demokratin. ST är en drivande part som utvecklat svensk statsförvaltning till vad den är idag, vilket gör att vi har ett rättssäkert och demokratiskt samhälle. Vi utgår alltid från våra värderingar: att vi är demokratiska, solidariska, obundna, trygga i förändring och arbetsplatsnära. Med styrkan av nästan 100000 medlemmar påverkar vi för att skapa ett hållbart arbetsliv med bra lön, utvecklingsmöjligheter och bra arbetsmiljö. När vi gör det ger vi alla som arbetar på statligt uppdrag möjligheten att vara med att stärka det demokratiska samhället.

Under de senaste åren har effektivitet betonats på bekostnad av värden som rättssäkerhet, demokrati och öppenhet. Därför behöver det statliga uppdraget förtydligas och utvecklas.

2018 firas inte bara 100 år av demokrati i Sverige, det är även valår. Vi är partipolitisk obundna, men driver frågor som är viktiga för våra medlemmars kompetens och medborgarnas behov. Under de senaste åren har effektivitet betonats på bekostnad av värden som rättssäkerhet, demokrati och öppenhet. Därför behöver det statliga uppdraget förtydligas och utvecklas.

  • Vi vill införa en obligatorisk statstjänstemannautbildning.
  • Vi vill ha stärkt meddelarskydd.
  • Vi vill att fasta anställningar ska vara norm.
  • Vi vill öka medarbetarnas inflytande.
  • Vi vill skapa schysstare arbetsvillkor för att skapa bättre verksamheter.

Och mycket mer. Vi vill inte bara detta, vi tar vårt ansvar och är med och aktivt driver frågorna genom förhandlingar, opinionsbildning och kommunikation. 

Tillsammans är vi starka

Om du väljer att jobba på statligt uppdrag så är vi fackförbundet för dig. Vi är experter på din verksamhet och förstår vad som krävs av dig för att utföra ditt jobb. Genom förbundets expertkunskap driver vi frågor som säkerställer att våra medlemmar har god arbetsmiljö, trygghet, bra pensioner och löneutveckling.

Ett medlemskap i Fackförbundet ST kostar lite mindre än många andra fackförbund, men ändå ingår väldigt mycket. Inkomstförsäkring, karriärtjänster, fackligt stöd och möjlighet att påverka. Dessutom flera bra rabatter.

Kolla in vad du får som ST medlem