Därför vill ST byta namn

Tyck till om framtidens ST

Fackförbundet ST är mitt uppe i ett spännande utvecklingsarbete. Ta chansen att påverka framtidens ST!

ST är sedan en tid tillbaka inne i en positiv och händelserik fas där vi har värvat många nya medlemmar och genomfört förändringar i organisationen. Med dessa positiva vindar i ryggen tog STs förbundsstyrelse beslut om att arbeta aktivt med varumärket så att vi utvecklas i takt med medlemmarnas behov och kan vara till ännu större nytta. 

Framtidsarbetet samlas under namnet Framtidens ST

Arbetet handlar om att se över vad förbundet ska göra och varför, våra grundvärderingar och hur namn, design och vårt uttryck ska förstärka detta. Detta kan innebära att förbundet byter namn. Målet är att förbundet ska bli mer relevant för medlemmar och andra som arbetar på statligt uppdrag, nu och framtiden.

Framtidsarbetet är organiserat som ett projekt med delmål och olika beslutsforum såsom framtidsträffar runt om i landet, ordförandekonferens och förbundsstyrelsen, och pågår till mitten av 2017. Kongressen tog i maj 2016 beslut om vision och att vi ska fortsätta beredningen för att eventuellt byta namn.

Förbundet har tillsammans beslutat om, bland annat, ny vision, värderingar och mål för de kommande fyra åren. Nu är vi inne i den spännande delen med att bereda för ett nytt förbundsnamn.

Beslutet om vi ska byta namn kommer förmodligen att tas och namnet lanseras på en extrakongress hösten 2017, då även STs nya plattform ska vara klar.

Var med och påverka

Alla kan följa, och påverka, framtidsarbetet via framtidensst.se. Här kan du rösta i olika frågor och lämna synpunkter, men även läsa om vad som händer och vad som ligger bakom beslutet. Det viktigaste underlaget för beslut i framtidsarbetet är svar, förslag och annan input från medlemmar och förtroendevalda. Tillsammans gör vi ett bra förbund ännu bättre.

Till Framtidens ST