Två personer i möte

Påverka det fackliga arbetet

ST arbetar tillsammans med dig för att du ska få det bättre på jobbet. Och omvänt är det du och de andra medlemmarna som är grunden för ST och som driver de fackliga frågorna framåt. Du kan påverka vilka frågor som ST ska arbeta med!

Det är du tillsammans med de andra medlemmarna på arbetsplatsen som vet bäst vad som behöver göras. Och det är också där det finns störst möjligheter att påverka.

Din röst på medlemsmöten

Att delta på medlemsmöten är ett bra sätt att göra sin röst hörd. Kontakta STs arbetsplatsombud om ni tycker att ett medlemsmöte borde äga rum för att diskutera en viss fråga. 

Kallar ST till ett möte till exempel inför lönerevisionen är det ett lysande tillfälle att påverka resonemangen om lönesättningen. Vad det är i arbetsuppgifterna och i de personliga kvalifikationerna som ska påverka lönen?

För dina fackliga företrädare är medlemsmötet ett sätt att lyssna på medlemmarna och vilken hållning ST ska ha i en fråga. Dessutom är mötena ofta trevliga och informativa.

Årsmöten

Årsmöten är ett forum där ST kan besluta om stora och viktiga frågor. Medlemmarna tar ställning till förslag och bestämmer riktlinjerna för nästa års arbete. På årsmötet läggs de lokala verksamhetsplanerna fast, där väljs ledamöter till styrelsen och där förs de viktiga diskussionerna om hur det fackliga arbetet har skötts under året och vad som behöver förnyas.

Förslag till årsmötet

Om du är anställd av en större arbesgivare är kanske klubben den fackliga enhet som finns närmast dig. Klubben arbetar med frågor som berör din arbetsplats och vill du att klubben ska jobba med en speciell fråga skickar du in en motion till klubben där du talar om vad du vill att klubben ska göra. Klubbstyrelsen tar ställning till din motion.

Ibland kan frågan vara för stor för klubben och då kan de skicka den vidare till sektionen eller avdelningen, beroende på hur ert fack är organiserat. 

Om det är en förbundsövergripande fråga kan avdelningsstyrelsen välja att skicka in den som en motion till förbundsstyrelsen, som ska svara motionären inom tre månader. 
 

Debatt
Därför deltar Fackförbundet ST i Almedalen

Därför deltar Fackförbundet ST i Almedalen

ST kommer att delta i Almedalen även i år. Men vi vill vara tydliga med att vi inte tycker det är OK att den antidemokratiska organisationen SMR fått tillstånd att delta.