Motionera till ST

Vilka frågor tycker du att ST ska driva? Vad kan vi som fackförbund göra annorlunda? Med en motion kan du påverka hur förbundet jobbar.

Som medlem kan du när som helst skicka in en motion till styrelsen. Du kan motionera om i princip vilken fråga som helst. Du skickar in din motion via formuläret längre ner på sidan. 

Styrelsen har tre månader på sig att besvara din motion. Är du inte nöjd med styrelsens svar kan du begära att frågan ska behandlas på nästkommande förbundsstämma eller kongress.

Tänk på:

  • Lokala frågor som endast berör en specifik arbetsplats kan det vara bättre att föra fram till den egna avdelningen, sektionen eller klubben.  
  • Har du flera olika förslag, skriv en motion för varje. 
  • Formulera kort och tydligt vad du vill och motivera varför.
  • Avsluta med ett yrkande i form av en att-sats som sammanfattar vad du vill (”Jag yrkar att…”). 
 

Se motioner från 2017

Se motioner från 2016

Se motioner från 2015

Skicka en motion: