Medlemskap utan svenskt personnummer

Motion från Kalle Eriksson ST Student, i vilket han yrkat att Förbundsstyrelsen ges i uppdrag att utreda de formella och praktiska möjligheterna att slopa kravet på svenskt personnummer för medlemskap i fackförbundet ST.

Människor utan svenskt personnummer tillhör ofta den mest utsatta gruppen i det svenska samhället och den svenska arbetsmarknaden. Med ökade försörjningskrav för att få uppehållstillstånd riskerar personer som nyss flyttat till Sverige ofta att hamna mellan stolarna. De flesta arbetsgivare skriver endast anställningsavtal med personer som har ett svenskt personnummer, men för att erhålla ett sådant behöver du få uppehållstillstånd vilket i sin tur kräver att du kan styrka din möjlighet till försörjning (ofta genom att visa ett anställningsavtal). Det är en principiellt mycket viktig fråga att visa solidaritet med de som berörs av detta, och att möjliggöra facklig organisering även för personer som inte hunnit erhålla ett svenskt personnummer.

Facket fyller även en mycket viktig funktion för att informera personer som är på väg in på den svenska arbetsmarknaden om vilka krav de kan ställa i termer av lön och andra arbetsvillkor, för att undvika att människors bristande kunskap om svensk arbetsmarknad utnyttjas av oseriösa arbetsgivare. Därför behöver trösklarna sänkas och möjligheterna till fackligt medlemskap, redan innan man anställs, stärkas.

Avslutningsvis träffar jag många utländska studenter i min roll som studentinformatör för ST vid Malmö högskola. Väldigt många av dessa har av olika anledningar inte fått något permanent svenskt personnummer ännu, men visar ett stort intresse av studentmedlemskap hos ST då de efter sina studier vill stanna i Sverige för att arbeta. Att möjliggöra organisering av dessa studenter vore mycket önskvärt.

Med anledning av ovanstående yrkar jag att: Förbundsstyrelsen ges i uppdrag att utreda de formella och praktiska möjligheterna att slopa kravet på svenskt personnummer för medlemskap i fackförbundet ST.

Förbundsstyrelsens svar

Fackförbundet ST har inget formellt krav på svenskt personnummer för att en person ska kunna bli medlem. Det finns flera medlemmar anställda på ambassaderna som inte är svenska medborgare. Dessa har tilldelats ett särskilt samordningsnummer som de kan ange när de ansöker om medlemskap i ST.

Den som är anställd inom STs kollektivavtalsområden kan bli medlem i fackförbundet. En anställning kräver någon form av ID-nummer för att arbetsgivaren ska kunna betala ut lön. Samma nummer bör kunna användas då man ansöker om medlemskap i ST.

Den som studerar är också välkommen att bli ST-medlem. I detta fall bör samma ID-nummer som används vid inskrivning hos lärosätet, hos studentkåren, CSN och studentbostadsbolaget även kunna användas hos ST.

Förbundsstyrelsen beslutar att anse motionen besvarad.