Jobbansökningar

Hüseyin Aldur, ST inom Skatteverket, motionerar om jobbansökningar inom Skatteverket

Registrering av jobbansökan: Det gäller ansökningar till lediga jobb inom Skatteverket. HR-specialister på Skatteverket ser negativ på anställda som söker flera jobb inom Skatteverket. Anledningen är HR- specialister ser hur många jobb han man sökt under flera år. Jag tycker att det är fel att ansökningar sparas i flera år. Detta används mot personer på ett negativ sätt. Ansökningar ska inte sparas efter högts ett år. Då ser man inte vilka personer har sökt jobb innan.

Förbundsstyrelsens svar

Handlingar som skickas in till en statlig myndighet, och det gäller även när man ansöker om en tjänst inom myndigheten, omfattas av reglerna i Sekretesslagen. Sekretesslagen reglerar vilka handlingar som ska registreras och hur länge som en myndighet måste spara en handling. Frågan om hur länge handlingar ska sparas är alltså inte en fråga för parterna. Däremot är det mycket viktigt att det inte betraktas som något negativt att man söker flera jobb under sin anställning. Det är något som självfallet är en viktig fråga för ST såväl centralt som lokalt att bevaka att det ses som något positivt att man söker tjänster.

Förbundsstyrelsen beslutar att anse motionen besvarad.