TCO bolåneavtal med SEB

Stefan Jonsson, ST inom arbetsförmedlingen,tycket att ST ska driva på om bättre bolån

 

Motionen

Bakgrunden är att rörlig bolåneränta blivit betydligt sämre på senare år. TCO´s ursprungsavtal med SEB var betydligt bättre än vad det nu är. SEB bolånekostnad plus en profit på +0,9 procent var det i början. Nu har de en profit på 1,45 eller liknande. Jag kommer ihåg de som valde bolån på stibor 60 och sitter kvar på dessa nu har ett rörligt bolån på ca 0,4% -0,5% idag och då går banken fortfarande med vinst på detta.

Jag tycker ST skall ta en ledande roll kring detta inom TCO och driva på frågan om bättre bolån.

Även om räntan är låg nu så har bankerna större marginal än 2006, än 2007 och större marginal än för 6 månader sedan.

Bankerna sänker inte räntan i samma utsträckning som riksbanken och detta gynnar inte individen. Att alla banker lyckats trolla bort bolån på stibor 60 är besynnerligt och hur detta gått till att få bort kunderna från denna “ärliga” produkt är något för uppdrag granskning.

Om inte TCO vill ta i frågan tycker jag att ST skall förhandla själva för sina ST medlemmar.

Förbundsstyrelsens yttrande över motionen

ST agerar aktivt inom TCO för att våra medlemmar ska få så bra erbjudande om bolåneräntor som möjligt. Tillsammans inom TCO är vi så många fler medlemmar och starkare som avtalspart mot bankerna än om ST skulle förhandla på egen hand. ST agerar till exempel gällande SEB genom att ha egen representation i kommittén som arbetar med utvärdering och uppföljning av SEB-avtalet. I kommittén ingår ST och representanter från TCO, Unionen och SEB. Den räntenivå som TCO har förhandlat är en högsta nivå som STs medlemmar utan egen förhandling får hos SEB. Beroende på ekonomisk situation kan medlemmen få en bättre ränta. Under 2015 har antalet bolån tecknade av medlemmar till TCO-nivån fördubblats jämfört med 2014 och för STs medlemmar är den siffran ännu högre.

SEB har flera gånger sedan avtalet ursprungligen tecknades omförhandlat villkoren. Nu senast gäller det till exempel modellen för beräkningen av räntan. Istället för att redovisa sitt pålägg går SEB 29 mars över till att, precis som de andra bankerna, redovisa en ränterabatt. Detta ökar jämför­bar­heten mellan olika alternativ, varför STs uppfattning är att detta inte är en negativ förändring i sig. Sam­tidigt tas kravet på att vara huvudbankskund hos SEB bort, vilket underlättar rörligheten på bank­marknaden.

Mycket har hänt inom bankvärlden gällande regleringar och säkerheter de senaste åren och samtidigt är vi också i ett extremt läge med minusräntor för första gången. Därför går det inte riktigt att koppla bankernas marginal på utlåningsräntan idag eller Riksbankens räntesättning till hur situationen såg ut för några år sedan. Jämfört med listpriser är bolåneräntan via SEB-avtalet fortfarande bra, trots att det har förändrats över tid. Att antalet bolån som har tecknats av TCO-medlemmar till den avtalade räntan har fördubblats är ett tecken på detta. ST nöjer sig inte med detta utan fortsätter att, genom TCO, driva på för att få en bättre fungerande prissättning på bolånen. Därför har vi till exempel tecknat avtal om bolån även med Nordea. Vi kommer att fortsätta arbetet med att påverka ränte­nivåerna så att det gynnar våra medlemmar.

Förbundsstyrelsen beslutar att anse motionen besvarad.