Påverka i ST

ST är en demokratisk organisation där medlemmarna har stor möjlighet att påverka hur förbundet ska arbeta.