Påverka din arbetsplats

Det finns många olika sätt att påverka på arbetsplatsen. ST kan stötta och vägleda dig i hur du kan skapa förändringar!