Bransch Kommunikation

STs medlemmar fortsätter att vara en konkurrenskraftiga tack vare 2,2 procent i löneökningar. Arbetet med att förbättra våra medlemmars arbetstider kommer också att fortsätta för att det ska bli lättare att kombinera arbetstid och fritid.

STs motpart på kommunikationsområdet är Almega. De arbetsplatser som finns på området är bland andra PostNord, Swedavia, Menzies Aviation AB, EPN och Aviator.

Är du nyfiken på om vi förhandlar för dig?

Se vilka arbetsplatser som ingår i bransch kommunikation

Nyheter

30/6 - Nytt avtal klart

Idag skrev vi på det nya kollektivavtalet för branschen. Du kan läsa mer om innehållet i vårt pressmeddelande.

Till pressmeddelandet

16/6 - Förhandlingarna 16 juni

Idag träffades ST, Saco och Almega för fortsatta förhandlingar.

Uppe på agendan var arbetstider, restider, semester och anställningsformer.

Förhandlingarna fortsätter nästa vecka med två heldagar 21-22 juni.

Med vänlig hälsning förhandlingsledningen

Oskar & Marita

7/6 - Samtliga förbund representerade i samtal om arbetsgrupper

Idag den 7 juni träffades vi igen på Almega för fortsatta förhandlingar. Idag var samtliga fackförbund representerade. Dagens förhandling handlade om de olika arbetsgrupper som yrkats och Almega ville veta om vi, fackförbunden, enats kring någon av dessa.

Fortsatta diskussioner kring pengar och då i synnerhet insamlingsmodellen. Almega presenterade en beräkningsmodell för de olika alternativen såsom krontal och procentsats.

Statistikavtal, divisorer, löneprocesser och visstidsanställningar inklusive intermittentanställningar diskuterades.

Förhandlingarna fortsätter torsdagen den 16 juni.

Med vänlig hälsning, förhandlingsledningen

Oskar Falk och Marita Larsson

31/5 - Diskussioner om pengar och arbetstidstider

Fokus i dagens förhandling var pengar. Båda gällande avtalets längd och modell för insamling.

Diskussionen runt modellen för insamling handlar om det är procent eller krontal som ska tillämpas, avtalets länd handlar om storleken på dessa två.

I övrigt diskuterades arbetstider, rastförläggning och staketregler för nattarbetstid. De fackliga parternas förslag om möjlighet att växla semesterdagstillägg mot fler semesterdagar. Samt sist men inte minst konvertering av visstidsanställningar inklusive intermittentanställningar (timmar) till tillsvidareanställning.

Under dagen hade vi möte med förhandlingsdelegationen.

Förhandlingarna fortsätter den 7 juni, då är samtliga parter samlade.

Med vänlig hälsning förhandlingsledningen
Oskar Falk & Marita Larsson
 

19/5 - Förhandlingarna fortsätter

Idag träffades ST, Seko och Almega. Under förhandlingarna redogjorde respektive förbund för prioriteringar bland sina yrkanden. Detta utifrån att vi står inför ett 1-årigt avtal. ST har lyft fram lön, arbetstid, semester och trygghet. Viktigast för Almega var att följa märket.

Andra frågor som kom upp handlade om avtalsperiodens längd där både kortare och längre avtal diskuterades. 

Nästa förhandlingstillfälle är 31 maj, men dessförinnan träffar Almega Saco i separata förhandlingar.
 

12/5 - Första förhandlingsträffen med Almega

Idag 12 maj har vi träffat Almega för första förhandlingsträffen efter att vi växlat yrkanden.

Dagens möte präglades av en viss avvaktande försiktighet från alla parter. Diskussionerna rörde sig ändå runt relativt ”tunga” frågor. Mest berörde vi avtalets längd, medarbetaravtal eller en delning i tjänstemanna- respektive arbetaravtal, arbetsmiljö och arbetstid.

Nästa förhandling är för STs del den 19 maj.

26/4 - ST lämnar våra krav till Almega

Idag har vi lämnat våra krav till Almega. Du kan läsa mer om dem och hela yrkandet nedan.

 

Vi krävde

Kort om våra krav. Du kan läsa hela yrkandet nedan för att se våra krav i detalj.

Lön

STs medlemmar ska ha en löneökning i nivå med branschen och andra delar av arbetsmarknaden. Lönen ska fastställas i siffror som ska ligga till grund för den individuella lönesättningen. Det är vår idé för att skapa en garanti för att STs medlemmars löner står sig över tid.

Arbetsmiljö

Medlemmarna i ST utsätts för stress och påfrestningar på grund av nedskärningar och besparingar. Det ökar risken för stressrelaterade sjukdomar. Vi vill att att planeringen av arbetstiden ska ta hänsyn till den anställdes hälsa. Vi vill också se över användningen av arbetstiderna. 

Anställningstrygghet

Nedskärningar och verksamhetsövergångar innebär att många medlemmar känner en stor otrygghet. Vi vill att skyddet för anställningar, ersättningar och uppsägning ska förbättras. 

Press

Nytt avtal klart inom bransch kommunikation

Fackförbundet ST och Almega har tecknat ett nytt löneavtal för bransch kommunikation. Avtalet innebär löneökningar på 2,2 procent, i nivå med det så kallade märket och övriga arbetsmarknaden.
Press

ST inom Infranords krav i avtalsrörelsen

Fackförbundet ST har idag lämnat över vårt yrkande i avtalsrörelsen för våra medlemmar inom järnvägsinfrastruktur till arbetsgivarparten Almega. Vårt främsta krav är en bra reallöneutveckling.
Press

Vi säger upp det statliga Samarbetsavtalet

Idag har vi inom OFR S,P,O*, som är en förhandlingspart inom staten, sagt upp det statliga Samarbetsavtalet med Arbetsgivarverket. Uppsägningstiden för Samarbetsavtalet är ett år.
Press

Våra yrkanden inom Spårtrafiken

Idag startar de centrala löneförhandlingarna inom bransch spårtrafik. Vi har idag växlat yrkande med vår motpart Almega. Vårt främsta krav är en bra reallöneutveckling med en garanti på minst 400 kronor i löneökning.
Nyhet

Uppdatering kring omställningsavtalets tillämpning

Det är nu fastslaget att arbetsgivare har en ovillkorlig skyldighet att anmäla ärenden i omställningsavtalet till Trygghetsstiftelsen.
Press

Nu startar avtalsrörelsen inom staten

Idag växlar vi i förhandlingsorganet OFR/ S, P, O* yrkande med vår motpart Arbetsgivarverket. Avtalet berör cirka 100 000 anställda inom staten och vi är den sista stora parten på arbetsmarknaden att förhandla om löner och villkor. Vi vill ha siffersatta löneökningar och de ska vara lika stora som på övriga arbetsmarknaden, i år minst 2,2 procent.
Nyhet

Nytt samverkansavtal klart inom staten

Nu finns ett nytt centralt samverkansavtal för staten på plats. Avtalet som börjar gälla 1 januari 2017 är resultatet av ett partsgemensamt arbete som började 2012.