Vägen till ditt nya avtal

STs avtalsrörelse pågår under nästan ett helt år och är indelad i fyra större delar: Insamling, formulering, förhandling och slutligen ett nytt kollektivavtal.

1. Insamling

I ST är det medlemmarna som är förbundet. Därför måste varje avtalsrörelse börjar med att medlemmarna tycker till om vilka frågor som är viktigast för förbundet att driva. ST frågar medlemmarna direkt via enkäter men också de lokala facken som samlar in viktiga åsikter som fångats upp på arbetsplatsen.

2. Förberedelse av avtalskrav

När medlemmarna sagt sitt börjar ST forma alla inkomna åsikter till konkreta yrkanden och krav förbundet kan driva i avtalsrörelsen.

 

Illustration av en avtalsrörelse

3. Förhandling

ST tar med sig sina krav in i förhandlingar med arbetsgivaren där arbetsgivaren har förberett egna motkrav. Skulle inte fack och arbetsgivare komma överens kan de begära medling, då kommer en oberoende part gå in och hjälpa till i förhandlingarna, eller gå i strejk.

4. Nytt kollektivavtal

När ett nytt avtal är på plats börjar arbetet med att förverkliga avtalet och anpassa det till förutsättningarna som finns på varje arbetsplats. Den anpassningen sköter varje arbetsgivare och fack lokalt och kommer de inte överens om någonting annat så är det alltid reglerna i det centrala avtalet som gäller.