Flexpension

Flexpension är en lösning för att väga upp för att den allmänna pensionen blir sämre. Den behövs, och finns redan i flera branscher. Men inte inom tjänstesektorn. Vi tycker inte att en bra pension ska vara beroende av bransch och därför driver vi frågan om flexpension i avtalsrörelsen 2016.

Som medlem i ST ska du ha en bra pension som går att leva på. Den allmänna pensionen innebär att ju yngre du är desto lägre pension får du vid 65 års ålder. Är du född på 60- eller 70-talen så blir det närmare 45 – 50 procent i allmän pension istället för ungefär 60 procent som pensionärerna får idag. Det innebär att yngre måste arbeta längre för att få en likvärdig pension. Men du måste också orka arbeta längre. Det är därför ST driver frågan om flexpension i avtalsrörelsen 2016.

Flexpension innebär att medlemmen får en extra avsättning till pensionen. Alternativt kan avsättningen användas för att gå ner i tid i slutet av arbetslivet. För att flexpensionen ska bli så värdefull som möjligt måste avsättningen vara så stor som möjligt och ske så tidigt som det går så att den hinner växa till sig. Det är därför vi vill få igenom den nu. Medlemmarnas har inte råd att vänta. 

Inom industrin och i den statliga sektorn finns redan flexpension på 1.7 respektive 1,5 procent. Vi vill inte ha ett A och B lag. Nu måste flexpensionen införas även för medlemmarna inom tjänstesektorn där Spårtrafik och Kommunikation är branscher där ST har avtal. Unionen som är det största förbundet inom tjänstesektorn går nu ut först för att förmå arbetsgivaren att införa flexpension. 

Flexpensionens ger dig extra pengar och möjlighet att gå ner i tid

Får ST igenom kravet på flexpension innebär det en extra avsättning till din tjänstepension. Hur stor den blir är inte bestämt men 0,2 procent är vad Unionen fört fram i sina förhandlingar, med möjlighet att bygga på den senare. Den extra avsättningen ger dig mer pengar när du går i pension. Alternativt kan den användas för att gå ner i arbetstid. 

Du ska kunna gå vidare i karriären utan att få sämre villkor

Tjänstepensionen, den del av pensionen som betalas av arbetsgivaren, är en allt större del av de pensionspengar som vi ska leva av efter ett långt arbetsliv. För de unga i dag kommer det att vara avgörande med en tjänstepension med flexpension som ger dem trygghet i framtiden. 

ST tycker inte att tjänstepensionen är en branschspecifik fråga, därför ska den inte heller ha olika lösningar efter bransch. Det är viktigt att alla medlemmar kan röra sig över hela arbetsmarknaden utan att få sämre förutsättningar till en bra pension.

En gemensam fråga

I avtalsrörelsen 2016 driver samtliga fackliga organisationer kravet på flexpension tillsammans. Att facken går tillsammans gemensamt i en fråga är smått unikt men visar samtidigt på hur viktig frågan om pension är. 

FAQ - Flexpension

Vad är flexpension?

Flexpension ger dig en extra avsättning till pensionen. Den kan du använda för att gå ner i tid i slutet av ditt arbetsliv eller använda som ett extra tillskott till pensionen.

Varför driver ST kravet på flexpension?

Vi lever längre och längre, det betyder att vi också kommer att behöva arbeta längre. Extra avsättningarna till pensionen behövs för att säkra pensionskapital och ge utrymme för möjligheten att gå ner i tid på ålderns höst.

Förlorar jag som medlem på flexpension?

Nej. Den extra avsättningen kommer vara just det, utöver de pensionsavsättningar som redan görs idag. Väljer du att inte använda möjligheten att gå ner i tid i slutet av ditt arbetsliv kommer du istället kunna ta ut den extra avsättningen i pengar, så ingenting försvinner.

Hur ser det ut med flexpension i andra branscher?

Vårt krav är att alla medlemmar ska omfattas av flexpension. Inom industrisektorn är avsättningen 1,5 procent. Inom staten finns flexpension med 1,7 procent i extra avsättning. Inom kommunal sektor pågår diskussioner om flexpension. Målsättningen är att du ska kunna ha en bra pension, oavsett vilken bransch du valt att arbete inom.