Avtal klart för STs medlemmar

Ditt nya kollektivavtal

Nu har vi skrivit på ett nytt kollektivavtal för dig som jobbar i staten. Avtalet gäller för drygt 100 000 anställda och garanterar alla arbetsplatser 2,2 procent i löneökningar. Vi är nöjda med att också ha fått igenom förbättringar för våra medlemmars arbetsmiljö och hållit emot många av Arbetsgivarverkets krav.

Framgångsrik förhandling

I årets avtalsrörelse har vi fokuserat på ett hållbart arbetsliv i staten. Vi vill att du som statligt anställd ska ha god löneutveckling, en bra arbetsmiljö, ett fungerande ledarskap och möjlighet till utveckling på jobbet.

Våra konkreta krav gentemot Arbetsgivarverket var 2,2 procent i löneökning, insatser för en bättre arbetsmiljö och steg för ett förbättrat ledarskap i staten. Med detta kollektivavtal nådde vi långt, men det finns fortfarande mycket att jobba med när det gäller arbetsmiljöarbetet och ledarskapet i staten.

Du som arbetar på statens och medborgarnas uppdrag, du tillhör ryggraden i vårt samhälle. Att arbeta på statligt uppdrag ställer högre krav än i andra branscher och ansvaret för att fatta rätt beslut kan vara högt. Därför krävs det att du får de villkor och förutsättningar som behövs för att du ska kunna genom ditt viktiga arbete.

Vårt mål är en statsförvaltning i världsklass. En stat utan korruption och med hög rättssäkerhet där du som arbetar med stolthet kan göra ditt viktiga jobb. Med detta avtal har vi tagit några kliv mot det målet.

Läs löneavtalet

Britta Lejon
”Vi är nöjda med att ha fått igenom vårt krav på 2,2 procent i löneökningar. För oss är siffersatta löneökningar ett sätt att garantera att varje arbetsplats får höjda löner”
Britta Lejon,
Ordförande, Fackförbundet ST

2,2 procent i löneökning

Det nya avtalet ger en löneökning på 2,2 procent för perioden 1/10 2016 till 30/9 2017.  Vår motpart Arbetsgivarverket krävde att statligt anställda inte skulle få en siffersatt löneökning. Vi är därför nöjda att vi fått igenom att du som statligt anställd fortsätter ha en lön som är konkurrenskraftig och står sig på svensk arbetsmarknad.

Steg mot en bättre arbetsmiljö

När det gäller arbetsmiljö är mycket nöjda med att ha fått igenom höjda ambitioner för att förbättra arbetsmiljön. Vi kommer tillsammans med Arbetsgivarverket att fortsätta med arbetsmiljöutbildningar och dessa kommer utökas med frågor om stress och arbetsbelastning. Det kommer ge förtroendevalda och arbetsgivare på arbetsplatserna ett bättre stöd när de går in i sina förhandlingar med bland annat hållbara arbetstider, lönebildningsarbetet, mindre hot och våld och bättre villkor.

Så här ska avtalet förbättra arbetsmiljön

Ledarskap

Inför avtalsförhandlingen var frågan om ledarskap en av våra prioriterade frågor. Det ställs orimliga krav på chefer i staten vilket i förlängningen påverkar anställda och även medborgarna som möter våra medlemmar. Vi har inte nått hela vägen men ett steg har tagits mot att ta fram stöd till chefer för att bättre kunna jobba med en hållbar arbetsmiljö.

Dessa krav stoppade vi

Arbetsgivarverket hade givetvis egna motkrav i förhandlingarna om ditt nya kollektivavtal. Här är ett axplock på några av de krav där vi fick Arbetsgivarverket att backa:

  • Ett löneavtal utan siffror
  • Lönesättande samtal ska användas som huvudmodell (Vi behöll vår valfrihet och vårt inflytande över lönesättningen)
  • Rätten till ersättning för läkarvård, läkemedel och flyttersättning tas bort
  • Begränsa rätten till att vara ledig med lön
  • Ta bort rätten till tjänstledighet när en anställd har en annan tidsbegränsad anställning inom staten
  • Med mera!

Vad händer nu?

Nu börjar förhandlingarna på din arbetsplats mellan arbetsgivaren och STs förtroendevalda för att införa det nya kollektivavtalet. Villkoren i detta avtal fungerar som en ram för vad ni kommer förhandla om på din arbetsplats. Men avtalet behöver anpassas till varje arbetsplats utmaningar och det arbetet kommer pågå under året.

Prata med de förtroendevalda på din arbetsplats om hur ni kommer jobba vidare. Saknar du lokala förtroendevalda kan du kontakta ST Direkt.

Press

Arbetsmiljö i fokus i det nya statliga avtalet

Idag har vi i Fackförbundet ST tecknat ett nytt löneavtal för våra medlemmar inom myndigheter, verk, universitet och högskolor. Vi har fått igenom vårt krav på siffersatta löneökningar på 2,2 procent. Avtalet är ettårigt.
Press

Nytt avtal klart inom bransch kommunikation

Fackförbundet ST och Almega har tecknat ett nytt löneavtal för bransch kommunikation. Avtalet innebär löneökningar på 2,2 procent, i nivå med det så kallade märket och övriga arbetsmarknaden.