Stöd till förtroendevalda

Genom avtalsrörelsen tecknar vi nya kollektivavtal som ger medlemmarna i Fackförbundet ST bättre villkor i sitt arbetsliv. Här hittar du som är förtroendevald information om processen samt verktyg och stödmaterial.