Nytt avtal på Bransch Spårtrafik

Nytt avtal på Bransch Spårtrafik

Det nya centrala kollektivavtalet för Bransch Spårtrafik är färdigt. Det innehåller bland annat löneökningar på 6,0 procent med individgaranti, fördelat över tre år, lösningar i loss of license-frågan och högre pensionsavsättningar. Det ger ett totalt avtalsvärde på 6,5 procent.

Här kan du läsa hela avtalet

Löneökningar

Vi fick igenom löneökningar på 6,0 procent över 3 år med en individgaranti. Därmed stoppade vi också Almegas krav på sifferlösa avtal. Att ha en siffra i avtalet är viktigt för att det ska finnas något att falla tillbaka på om fack och arbetsgivare inte blir överens om lönen på din arbetsplats. Det betyder att arbetsgivaren inte helt själv kan styra lönesättningen.

Alla som tjänar under 24 000 kronor i månaden kommer att bidra med mer pengar till lönepotten, via en så kallad krontalsskiva, för att på sikt höja lönerna.

Så fördelas lönen över avtalsperioden

2,1 procent 2017, 1,9 procent 2018 och 2,0 procent 2019.

Individgarantin (den garanterade löneökningen) ligger på 245:- 2017, 250:- 2018 och 256:- 2019.

Exempel: År 2017 går 2,1 procent av den totala lönesumman på arbetsplatsen till en pot. Den här potten fördelas sedan på anställda på arbetsplatsen. Det betyder att vissa kan få mer, men också mindre, än 2,1 procent. 

Omställningsförsäkring (loss of license)

Att säkerställa ett ekonomiskt skydd för personer som förlorar sin säkerhetstjänst på grund av sjukdom har varit en hjärtefråga för ST i flera år. Nu har vi fått en försäkring vid förlust av säkerhetsklassificering, så kallad loss of license. Detta innebär att en person som blir uppsagd kan få upp till 12 månaders full lön.

Högre pensionsavsättningar via flexpension

Vi landade vårt krav om flexpension, inte bara för de som går på ITP avtalet utan även för de som går på det statliga tjänstemannaavtalet PA16. STs medlemmar kommer att få en ökad avsättning på 0,4 procent under avtalsperioden. Detta är en bra början då vårt mål är att fortsätta arbetet för att höja din framtida pension.

Vi stoppade Almegas krav

Under våra förhandlingar stoppade vi också flera av Almegas krav. Bland andra:

  • Inga siffror i löneavtalet
  • Försämringar av arbetstiderna
  • Frysta OB- och reseersättningar
  • Längre omloppstider/arbetsperioder
  • Längre semesterförläggningsperiod
  • Två av fem lördagar och söndagar fria
  • Arbetsgivaren vill att fridag skall kunna göras till arbetsdag för att täcka eventuell undertid

Det lönar sig att förhandla:

ST valde att fortsätta förhandla och det har lönat sig. I vårt kollektivavtal har vi utöver vinsterna ovan också fått igenom:

  • Större inflytande i lönerevisionerna på arbetsplatserna
  • En skyddande skrivning för att säkra alla medlemmars pensioner, även de som går på pensionsavtalet PA16
  • Säkrat pengarna som avsatts för att lösa loss of license-frågan

Så gick förhandlingarna tillfälle för tillfälle

Läs vårt senaste medlemsbrev (2/6)

Kontakta förhandlingsledningen

Har du frågor kring förhandlingar gällande avtal inom bransch Spårtrafik är du alltid välkommen att kontakta Marita Larsson och Anette Brogren i förhandlingsledningen.

Anette Brogren

Anette Brogren

Branschansvarig ombudsman
08 - 790 51 20
Press

Nytt avtal klart inom spårtrafiken

Idag har vi tecknat ett nytt treårigt avtal för spårtrafiken med vår motpart Almega. Vi är nöjda med att vi har förhandlat fram löneökningar på minst 6,0 procent och att det blir en lägsta lönegaranti varje år för våra medlemmar.
Press

Våra yrkanden inom Spårtrafiken

Idag startar de centrala löneförhandlingarna inom bransch spårtrafik. Vi har idag växlat yrkande med vår motpart Almega. Vårt främsta krav är en bra reallöneutveckling med en garanti på minst 400 kronor i löneökning.