Planera värvningsveckorna!

Det är dags att prata om hur vi arbetar med förebyggandet av stress - på din arbetsplats! I april anordnar vi i år tillsammans värvningsveckor, för att öka vår fackliga styrka.

För att lyckas värva fler medlemmar är en framgångsfaktor att regelbundet synas och kommunicera fackliga frågor.

Som förtroendevald är det er kunskap om medlemmars situation vår styrka! Därför är det du, som förtroendevald tillsammans med dina kollegor som är bäst lämpad att genomföra en värvande aktivitet. Men vi stöttar dig givetvis på vägen!

Är du förtroendevald i en sektion eller avdelning men inte befinner dig på en arbetsplats? Då är det viktigt att ni kontaktar och stödjer era arbetsplatsombud i att arrangera en värvande aktivitet. Tillsammans öka vår styrka. 

Perioden för värvningsveckorna är 7- 28 april 2018. Temat är "Förebygga stress – viktigare än någonsin." Under perioden kommer också kampanjen "Värva en kollega" äga rum.

Tre olika aktivitetspaket

Det kommer finnas 3 olika aktivitetspaket att välja bland inför värvningsveckorna. De tre aktiviteterna bygger på temat för värvningsveckorna "Förebygga stress – viktigare än någonsin".

 Aktivitetspaketen har skapats för att underlätta och förenkla ert arbete för att arrangera en facklig aktivitet. Paketen kommer finansieras av kansliet och samtliga kommer erbjuda en fika-möjlighet. Det innebär att ni kommer kunna arrangera en fackligt värvande aktivitet med ekonomisk stöd från kansliet, utan att ni behöver ansöka om extra anslag eller skapa en värvningsplan.

Ämnena för paketen kommer vara följande

  1.  För en bättre arbetsmiljö - Glöm inte att OSA
  2.  Friskvård - Viktigare än någonsin
  3.  FIKA – För att förebygga stress

De olika paketen är formade för såväl erfarna som nyvalda förtroendevalda. Syftet är att ni skall kunna arrangera en aktivitet utifrån eran kunskap och eran arbetsplats förutsättningar.

Vad sker nu?

Det ni behöver göra är bestämma ett datum och avsätta ca. 30-45 minuter för aktiviteten. Spika ett datum som passar er verksamhet och era kollegor. Utgå utifrån vad som passar er verksamhet och er arbetsplats. Vi står för ekonomiska förutsättningar och upplägg.

Avdelningsombudsmännen finns som stöd vid frågor eller funderingar inför arrangerandet av aktiviteterna. Information, inbjudningar och paketens innehåll lanseras 22 mars.

Erica Lindh

Erica Lindh

Kommunikatör
08-790 51 32