Utveckla din ledarkompetens

Många chefer känner stort stöd i att regelbundet träffa chefskollegor från andra verksamheter. Anders Kinding, ledarskapskonsult och samtalsledare på STs chefsnätverk, berättar hur du kan utveckla din ledarkompetens i samverkan med andra.

Gå med i STs chefsnätverk 

Nu har du som chefsmedlem möjligheten att ingå och verka i ett strukturerat nätverk. 

Läs mer och anmäl dig >>

 

Hur gynnar chefsnätverket mig som chef och ledare? 

Det finns flera olika fördelar med att delta i ett nätverk för chefer. Till exempel får du möjlighet att:

  • på ett planerat sätt få tid att reflektera över ditt ledarskap tillsammans med kollegor från andra verksamheter
  • att dela erfarenheter och tillsammans komma fram med förslag till lösningar av upplevda problem och dilemma 

Samverkan tillsammans med andra gör att du snabbare utvecklar de många olika kompetenser som du behöver för att bli framgångsrik i din roll som ledare. Du vet säkert redan nu att du lättare ser lösningen framför dig bara genom att berätta för någon annan om ett problem eller utmaning du står inför.

Vad är mest intressant med att delta i ett nätverk?

"Välkommen till toppen - här kommer du märka att det alltid blåser, och att du alltid är ensam" är ett uttalande som vi hört, men som vi inte instämmer i. 

Dagens organisationer fungerar allt mindre hierarkiskt, och istället mer nätverkslikt.

Det som ofta upplevs som intressant och spännande är insikten i att du inte är ensam om problemställningar och utmaningar. Både vad gäller din grupp/enhet och din egen roll och karriär. 

Det är sällsynt att situationer är helt och hållet unika, och därför finns det nästan alltid konkreta uppslag och idéer i ditt nätverk för dig att ta med hem och direkt omsätta i praktiken. 

En annan insikt är ofta att det händer väldigt mycket inom företag och organisationer. Det skrivs och bloggas i det oändliga så att få hjälp från andra chefer/ledare med tips på intressanta källor till den egna utvecklingen brukar uppskattas.

En tredje, kanske självklar, upplevelse brukar vara att "allt blir bättre om man tänker till före man agerar". Vår slutsats är att dessa tankeinsatser blir bättre om du gör dem tillsammans med andra.