Ny rapport från Fackförbundet ST: Elitutbildning sker under press och stress

Press
ST som är det största fackförbundet inom staten har undersökt arbetsmiljön hos förbundets doktorandmedlemmar – det vill säga personer som genomgår den allra mest avancerade utbildningen vid landets universitet. Resultatet är oroande.

- Nästan hälften säger att de inte hinner med sina arbetsuppgifter inom den normala arbetstiden. Hela 70 procent svarar att de har psykiskt påfrestande arbetsuppgifter. Knappt 35 procent säger att de saknar rätt förutsättningar och tillräckliga resurser för att kunna göra sitt jobb, säger Inger Ehn Knobblock.

Undersökningen visar också att på frågan om den närmaste chefen ger tillräckligt med stöd är det tämligen stor skillnad på hur kvinnliga respektive manliga doktorander upplever det stöd de får.  Av dem som instämmer helt i påståendet om att de får tillräckligt med stöd återfinns 33 procent av männen. Motsvarande siffra för kvinnorna är cirka 22 procent.

- För att prestera och må bra jobbet krävs att den organisatoriska och sociala miljön fungerar tillfredsställande. Det krävs att ledningen vid landets universitet genomför en rad förbättringar. ST lanserar nu följande åtgärder, fortsätter Inger Ehn Knobblock:

  1. Gör tydligt vem som har arbetsgivaransvar och ansvar för arbetsmiljön för doktoranderna.
  2. Informera doktoranderna om deras rättigheter och skyldigheter.
  3. Följ arbetstids- och semesterlagen.
  4. Ta fram praktiska avhandlings- och stresshanteringsverktyg som skapar kontroll över avhandlingsarbetet och minskar stress.
  5. Förbättra återkopplingen till doktoranderna kring deras arbetsinsats.
  6. Ta fram riktlinjer om minsta antal handledningstimmar per termin.
Inger  Ehn Knobblock

Inger Ehn Knobblock

Utredare
08-790 51 86