Tåg

Avtalsrörelsen 2020 - för dig som jobbar på ett bolag

På bolagssidan förhandlar vi om centrala kollektivavtal inom tre avtalsområden: Spårtrafik, Post & flygplats och Järnvägsinfrastruktur. Vår motpart är Almega.

Bolagen

På avtalsområdet Spårtrafik förhandlar vi om kollektivavtal på uppdrag av dig som arbetar på till exempel SJ, Green Cargo eller MTR. Den 9 december 2020 skrev vi under ett nytt centralt kollektivavtal med vår förhandlingsmotpart Almega Tågföretagen.

På avtalsområdet Post och flygplats förhandlar vi om kollektivavtal på uppdrag av dig som arbetar på till exempel Postnord, Bring eller Swedavia. Nuvarande kollektivavtal gäller till och med den 31 december i år.

På avtalsområdet Järnvägsinfrastruktur förhandlar vi om kollektivavtal på uppdrag av dig som arbetar med järnvägsanläggning och -service på till exempel Infranord. Vårt nuvarande kollektivavtal löpte ut den 30 november i år. I början av december 2020 skrev vi under ett nytt kollektivavtal med vår förhandlingsmotpart Almega Tjänsteföretagen. 

Staten

Om du arbetar på myndighet, universitet eller högskola, statsunderstödd stiftelse eller affärsverk omfattas du av det nya centrala kollektivavtal som vi skrev under med Arbetsgivarveket den 1 december 2020.