Post och flygplats - här är ditt nya kollektivavtal

Löneökningar som står sig på arbetsmarknaden, fortsatt flexpension också för dig under 24 år, samt flera stoppade försämringar – här kan du som jobbar inom post och flygplats läsa mer om innehållet i ditt nya kollektivavtal.

För dig inom post och flygplats

På avtalsområdet Kommunikation förhandlar vi om kollektivavtal på uppdrag av dig som arbetar på till exempel Postnord, Bring eller Swedavia. Arbetar du inom ett annat avtalsområde? Då hittar du mer information om ditt nya kollektivavtal här.

Det nya kollektivavtalet gäller från 1 januari 2021 till och med 31 juli 2023 och innebär bland annat löneökningar i nivå med övriga arbetsmarknaden samt flera stoppade försämringar.

– Den här avtalsrörelsen har varit speciell på många sätt, inte minst med tanke på att olika verksamheter har drabbats väldigt olika av coronapandemin. Att vi trots det här lyckats säkra ett löneutvecklingsutrymme och försvara våra medlemmars nuvarande villkor känns väldigt bra, säger Mikael Andersson, Fackförbundet STs förhandlingsledare.

Bland arbetsgivarnas yrkanden inför vinterns förhandlingar fanns bland annat förslag som skulle öppna för fler otrygga anställningar och ge arbetsgivarna större frihet att på egen hand portionera ut arbetstid som de vill över året. Förslag som vi sa nej till.

– Vi sa också nej till slopade pensionsinbetalningar för medlemmar mellan 18 och 24 år. Det innebär att yngre medlemmar också i fortsättningen kommer att få pension inbetald. Pensioner som går att leva på förutsätter att man börjar tidigt.

Det nya avtalet innehåller också skrivningar om att utvecklings- och lönesamtal är viktiga delar i lönesättningsarbetet.

– Som anställd är det viktigt att man får möjlighet att prata om sin lön och utveckling med sin egen chef, avslutar Mikael Andersson.

När får jag min nya lön?

Det kollektivavtal vi nu tecknat är ett centralt branschavtal mellan Fackförbundet ST och arbetsgivarorganisationen Almega. De lokala förhandlingarna är ännu inte avslutade. Har du frågor om hur det lokala förhandlingsarbetet går där du jobbar? Hör i första hand med en förtroendevald på din arbetsplats eller med din arbetsgivare. Som medlem är du också alltid välkommen att ringa ST Direkt på 0771-555 444.

Finns det någon lönegaranti för mig som individ?

Nej, det centrala avtalet innehåller ingen så kallad individgaranti som automatiskt ger dig en lägsta löneökning. Siffrorna i avtalet innebär däremot att det finns ett garanterat utrymme för löneökningar att fördela bland alla anställda på din arbetsplats.

Ett par av nyheterna i ditt nya kollektivavtal

Löneökningar som står sig på arbetsmarknaden

Vårt nya kollektivavtal innehåller löneökningar på 4,7 procent under avtalsperioden. Det totala avtalsvärdet – det vill säga hur mycket mer arbetsgivarna behöver avsätta för löner och pensioner än tidigare – är 5,4 procent under avtalsperioden, vilket är i nivå med övriga arbetsmarknaden.

Högre pensionsinbetalningar

Flexpension innebär högre tjänstepensionsinbetalningar än vad arbetsgivaren annars skulle ha betalat in och att du får större möjlighet att själv välja att gå ner i arbetstid i slutet av arbetslivet. I vårt nya kollektivavtal är flexpensionsavsättningarna större än i det tidigare. Vårt avtal är också fortsatt ett av få där det sätts av pengar även för dig som är 18–24 år.

Några av arbetsgivarnas krav som vi stoppade

  • Skapa en ny visstidsanställningsform som skulle öppna för fler osäkra anställningar
  • Få större rätt att på egen hand portionera ut arbetstid som de vill över året
  • Slopa pensionsinbetalningar för dig mellan 18 och 24 år
  • Göra det lättare att säga upp lokala kollektivavtal med kort varsel

Siffror

  • Löneökningarna i det nya avtalet är uppdelade på två revisionstillfällen, 2,9 procent den 1 mars 2021 samt 1,8 procent den 1 augusti 2022.
  • Under avtalsperioden görs flexpensionsavsättningar om sammanlagt 0,7 procent. Under 2020 avsätts 0,3 procent och under 2022 avsätts 0,4 procent.
  • Det sammanlagda avtalsvärdet är 5,4 procent under avtalsperiodens längd, vilket motsvarar industrins märke.