Järnvägsinfrastruktur – här är ditt nya kollektivavtal

I början av december kom vi och arbetsgivarna överens om ett nytt kollektivavtal för dig som arbetar med järnvägsanläggning och -service. Det nya avtalet gäller från 1 december 2020 och innehåller löneökningar i nivå med övriga arbetsmarknaden samt högre pensionsavsättningar än tidigare.

För dig inom järnvägsanläggning och -service

På avtalsområdet Järnvägsinfrastruktur förhandlar vi om kollektivavtal på uppdrag av dig som arbetar med järnvägsanläggning och -service på till exempel Infranord. Arbetar du någon annanstans? Då hittar du mer information om ditt avtalsområde här.

Utöver löneökningar på 4,7 procent de kommande 29 månaderna och avsättningar för flexpension på 0,7 procent innehåller det nya avtalet få nyheter.

Ett medvetet val från förhandlarnas sida som hänger ihop med att företaget Infranord planerar att byta arbetsgivarorganisation under 2021. Det här innebär att du som arbetar på Infranord efter bytet kommer att omfattas av ett annat kollektivavtal än i dag.

– Under höstens förhandlingar har vi fokuserat på att våra medlemmar ska få så höga löneförhöjningar som möjligt, både för att det behövs i plånboken nu och för att skapa så bra förutsättningar som möjligt inför bytet, säger Anna Buckley, Fackförbundet STs förhandlingsledare.

Helt utan andra nyheter är det nya avtalet dock inte. Här finns bland annat en ändring som innebär att facken får större möjlighet att granska till exempel lönebesked och lönelistor för att kunna kontrollera att villkor följs.

– Vi stoppade också arbetsgivarnas förlag om att få förlänga provanställningar vid längre tids sjukdom, säger Anna Buckley.

Frågor och svar

Just nu har många medlemmar frågor om Infranords byte av arbetsgivarorganisation. Här hittar du svar på de vanligaste.

Kommer jag i framtiden behöva byta fackförbund?

Som anställd är det viktigt att vara med i ett fackförbund som tecknar kollektivavtal med din arbetsgivare. Eftersom Infranord kommer att byta till ett avtalsområde där Fackförbundet ST inte är med och tecknar kollektivavtal kommer vi i samband med det därför rekommendera dig som berörs att i stället bli medlem i Unionen.

Behöver jag som medlem göra något just nu?

Nej. Fram till att vi får klara besked från Infranord om när och hur bytet kommer att gå till behöver du som medlem inte göra någonting. Vi finns här för dig precis som innan, oavsett om du arbetar på Infranord eller någon annanstans.

Kommer min pension eller andra villkor att påverkas av att Infranord byter avtalsområde?

Det vet vi inte med säkerhet just nu. Vi jobbar med frågan och tror på vår och Unionens förhandlingsstyrka när det gäller att behålla så många av dagens goda villkor som möjligt i samband med bytet.

Jag arbetar inte på Infranord. Påverkas jag av bytet?

Inte i dagsläget. Infranord är däremot den i särklass största arbetsgivaren på avtalsområdet Järnvägsinfrastruktur. Därför är det sannolikt att också andra företag på sikt kommer att välja att lämna och teckna kollektivavtal genom andra arbetsgivarorganisationer.

Har du fler frågor?

Prata gärna med den som är förtroendevald där du jobbar! Du är också välkommen att ringa till ST Direkt på 0771-555 444.