Avtal klart 2017

Ditt nya kollektivavtal

4 oktober skrev vi på ett nytt kollektivavtal för Sveriges statsanställda. Avtalet ger löneökningar på 6,5 procent över tre år, ett bättre personskadeavtal och en mer jämställd tjänstepension.

STs medlemmar bygger Sverige, och det arbetet förtjänar bra löner och arbetsvillkor. Vi har arbetat hårt under avtalsrörelsen 2017 för att få igenom dina, och alla andra ST-medlemmars krav för ett bättre arbetsliv.

Vi har också arbetet för att stoppa de krav på försämringar och minskat inflytande som arbetsgivarverket krävt. Här är resultatet.

Några av de största vinsterna är:

 • 6,5 procent i löneutrymme för STs medlemmar över 3 år
 • Ett slutdatum för avtalet så att vi kan fortsätta påverka
 • Att föräldralediga inte längre missgynnas i tjänstepensionsavtalet
 • Ett bättre personskadeavtal

Vi stoppade Arbetsgivarverkets krav på:

 • Ett större inflytande över lönesättningen
 • Inga siffror i löneavtalet
 • Att ta bort rätt till flyttersättning
 • Att slopa möjligheten till tjänstledighet för att pröva annan tjänst

Vad fick Arbetsgivarverket?

I alla förhandlingar har båda sidor frågor där de vill komma framåt. Vi stoppade många av Arbetsgivarverket krav men här är några saker de fick igenom:

 • Taket för sparade semesterdagar blir 30 istället för 35
 • Fack och arbetsgivare på arbetsplatsen har nu möjlighet att komma överens om en alternativ modell för vad som händer om de inte kommer överens vid lönesättning
 • Tydligare regler vid tjänstledighet

Arbetet med arbetstiderna och trygga jobb fortsätter

I de frågor där ST och Arbetsgivarverket stod längst ifrån varandra kommer vi fortsätta arbeta under avtalsperioden. Det handlar främst om frågan om Arbetstider och missbruket av visstidsanställningar. Det är viktiga frågor för oss i ST men där vi tyvärr inte kom längre i avtalsrörelsen 2017.

När får jag min nya lön?

Innan din nya lön sätts ska löneförhandlingarna skett på din arbetsplats. Avtalet som ST nu har tecknat är ett centralt avtal, det sätter ramarna för förhandlingarna på din arbetsplats. För att få reda på hur lönearbetet går på din arbetsplats kan du kontakta en förtroendevald från ST eller din arbetsgivare.

Fler vanliga frågor och svar om det nya avtalet

Vad händer nu?

Nu kommer ditt lokala fack förhandla med arbetsgivaren på er arbetsplats om vilka villkor som ska gälla hos er. Kontakta dem och använd din möjlighet att påverka!

Stöd till dig som är förtroendevald

Du som är förtroendevald hittar material för att visa upp avtalsarbetet här

Där finns en Power Point-presentation, en bild för att visa våra krav och vinster samt en mall för att ni ska kunna visa upp era egna viktiga frågor i förhandlingarna på er arbetsplats.

Lycka till!

Nyhet

Säkra anställningstryggheten

En avdelning inom ST har nu lyckats få till ändringar i de anställdas anställningsavtal som tydliggör och begränsar den geografiska arbetsskyldigheten.
Press

Ny rapport: Vad händer på myndigheten när jobben flyttas?

Regeringen har beslutat om att flytta flera myndigheter och tusentals statliga jobb från Stockholm till andra orter. Fackförbundet ST, anser att statlig service behövs i hela landet men ifrågasätter om flytt av redan befintliga jobb är den bästa metoden? Efter en dom i Arbetsdomstolen i höstas står det klart att om de statligt anställda inte kan flytta med till den nya orten måste de säga upp sig själva, vilket får konsekvenser både för den enskilde och för verksamheten.
Press

ST inom Infranords krav i avtalsrörelsen

Fackförbundet ST har idag lämnat över vårt yrkande i avtalsrörelsen för våra medlemmar inom järnvägsinfrastruktur till arbetsgivarparten Almega. Vårt främsta krav är en bra reallöneutveckling.
Press

Vi säger upp det statliga Samarbetsavtalet

Idag har vi inom OFR S,P,O*, som är en förhandlingspart inom staten, sagt upp det statliga Samarbetsavtalet med Arbetsgivarverket. Uppsägningstiden för Samarbetsavtalet är ett år.
Press

Våra yrkanden inom Spårtrafiken

Idag startar de centrala löneförhandlingarna inom bransch spårtrafik. Vi har idag växlat yrkande med vår motpart Almega. Vårt främsta krav är en bra reallöneutveckling med en garanti på minst 400 kronor i löneökning.
Nyhet

Uppdatering kring omställningsavtalets tillämpning

Det är nu fastslaget att arbetsgivare har en ovillkorlig skyldighet att anmäla ärenden i omställningsavtalet till Trygghetsstiftelsen.