PA91 Pensionsavtal

Pensionsavtal med förhandlingsprotokoll och arbetsgivarnyckel. Avtalet har visserligen upphört att gälla, men vissa delar används fortfarande enligt övergångsregler i PA 03.