Omställningsavtalen – din trygghet

Omställningsavtalet reglerar vad som händer om du blir uppsagd, om din arbetsplats flyttar, eller om du drabbas av omställning på något annat sätt.