Distansavtalet

Avtal om distansarbete

Avtalet reglerar att det ska finnas lokalt utformade övergripande riktlinjer för distansarbete vid myndigheter som använder den arbetsformen.