Avtal om delpension för arbetstagare hos staten

Avtalet reglerar möjligheten till delpension och hur den ska beräknas