Almega Bransch Spårtrafik

Almega Bransch Spårtrafik omfattar bland annat bolag som ägnar sig åt fjärrtrafik, godstrafik, tunnelbana, pendeltåg och verkstad. Exempel är SJ, Green Cargo, Veolia, Norrlandståg, Stockholmståg, MTR, Arriva, Euromaint, Alstom, Tågkompaniet, Hector rail