Almega Bransch Järnvägsinfrastruktur

Branschen omfattar alla arbeten vid nyäggning, byggande, drift och underhåll, service och reparation av järnvägar och tunnelbanor samt sammanhängande verksamhet.