Avsluta medlemskap

Vi hoppas du är nöjd med ditt medlemskap och alla de förmåner, tjänster och stöd som vi erbjuder. Om du vill begära utträde finns det några saker som vi vill att du tänker på.

Om du byter bransch - stanna gärna inom TCO

Har du fått nytt jobb i en annan sektor? Då kan du enkelt byta till något av våra systerförbund i TCO och på så sätt även i många fall behålla din kvalificeringstid i inkomstförsäkringen.

Det är viktigt att vara korrekt organiserad, det vill säga medlem i ett förbund som är kollektivavtalstecknare på arbetsplatsen. 

Fakcförbundet ST ingår TCO som är en centralorganisation för 13 fackförbund med totalt 1,4 miljoner medlemmar. 

Hitta förbund inom TCO

Om du inte är nöjd med ST - berätta varför!

Är du inte nöjd med ditt medlemskap, eller med det bemötande du fått vill vi gärna att du hör av dig till oss och berättar. Ring ST Direkt på 0771-555 444 så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa dig.

Tänk också på att det är medlemmarna som är facket och tillsammans skapar verksamheten. Du som medlem kan påverka hur ST jobbar och vilka frågor vi driver. Till exempel genom att motionera till ST eller engagera dig på arbetsplatsen.

Om du går i pension - behåll dina förmåner för endast 300 kr/år

När du går i pension kan du bli pensionärsmedlem och på så sätt behålla dina förmåner och försäkringar. Det kostar 300 kronor per år. Meddela medlemsregistret om du vill ändra ditt medlemskap till pensionärsmedlemskap.

Tänk även på detta innan du begär utträde

Du förlorar din inkomstförsäkring 

Vid utträde förlorar du din inkomstförsäkring. Har du tecknat andra försäkringar via ST, se över att du fortfarande har det skydd du behöver och vad premien blir. 

Premierna för Fackförbundet STs medlemsförsäkringar är ofta så låga att du sparar in din medlemsavgift jämfört med andra försäkringar. Tänk också på att du behöver fylla i en hälsodeklaration om du ska nyteckna en livförsäkring någon annanstans.

Du kan inte längre få fackligt stöd om problem uppstår på jobbet

Utan ett fackförbund kan du inte få någon rättshjälp om det skulle uppstå problem på din arbetsplats. Genom medlemskap i Fackförbundet ST kan du få hjälp av dina lokala fackliga ombud, regionala ombudsmän, rådgivare på ST Direkt och våra förbundsjurister.

Du behövs – tillsammans skapar vi ett hållbart arbetsliv!

Ju fler som är medlemmar i Fackförbundet ST, desto mer kan vi påverka och göra arbetslivet bättre! Den svenska modellen är att jobbvillkoren bestäms i kollektivavtal mellan arbetsgivare och fack, och inte i lagar som i många andra länder. 

Om facket förlorar sina medlemmar är det till slut arbetsgivaren själv som bestämmer villkoren. Genom att du är medlem Fackförbundet ST får vi bättre förutsättningar att påverka för att du ska få bättre pension, lön, övertidsersättningar, extra sjukförsäkring, föräldrapenningtillägg och mycket mer.

Så här avslutar du ditt medlemskap

Ring oss på telefonnummer 08-790 52 21 så hjälper vi dig att avsluta ditt medlemskap. Vi har öppet alla vardagar 8:30-16:30. Dagen före röd dag/helgdag har vi öppet 08:30-12:30. Obs! Vi hanterar inga utträden via e-post. Utträden kan enligt stadgarna ta upp till 3 månader.

Utträde ur STs a-kassa måste göras separat

Fackförbundet ST och STs a-kassa är olika organisationer. Därför behöver du göra en separat utträdesansökan till a-kassan om du vill gå ur den också. Mer information finns på stsakassa.se 

Want to cancel your membership? 

Call us at 08-790 52 21 and we will help you cancel your membership. We are open weekdays 8:30 AM to 4:30 PM. On the day before a holiday, we are open 8.30 AM to 12.30 PM. We do not handle membership cancellations by email. Please note that the process can take up to three months according to our statutes.

Exit STs a-kassa

Fackförbundet ST and STs a-kassa are different organisations. If you want to cancel STs a-kassa as well you have to contact them. Learn more about how to cancel STs a-kassa at their website.