Viktiga steg för minskad sjukfrånvaro och ökad hälsa

Press
Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll har idag presenterat regeringens program för minskad sjukfrånvaro och ökad hälsa. Sedan 2010 har sjukfrånvaron ökat med 70 procent och det leder till skenande kostnader för sjukskrivningar som förra året landade på 32,3 miljarder kronor.

Det är ett ambitiöst och långsiktigt program som regeringen presenterar för minskad sjukfrånvaro. Vi tror att det här är helt rätt fokus eftersom det tar ett helhetsgrepp om både det förebyggande arbetet, sjukdomstiden och att komma tillbaka i arbete, säger Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST.

I arbetet med att minska sjukfrånvaron så spelar Försäkringskassan en central roll. Det är bra att regeringen ser myndighetens potential och vill utveckla verksamheten, bland annat genom att de får i uppgift att utveckla stödet till arbetsgivare. Vidare är det positivt att myndigheten får mer pengar för handläggning för det behövs, tyvärr anser vi i Fackförbundet ST att det inte är tillräckligt.

Jag välkomnar de ekonomiska incitamenten för arbetsgivare som arbetar med förebyggande insatser för hälsan. Det kan säkert locka både privata och statliga arbetsgivare att anstränga sig lite mer, säger Britta Lejon.

Regeringen har satt upp ett mål att minska sjukfrånvaron från dagens tio dagar till att vara nio dagar år 2020. Det skulle innebära att 80 000 färre blev sjukskrivna.

Det är bra att samlas kring ett mål för att minska sjukfrånvaron men målet får inte uppnås genom att förtidspensioneringarna börjar öka. Det vet vi utifrån tidigare erfarenhet att det är ett sätt att lösa det. Här vill jag se att Försäkringskassan gör en egen strategi för hur de ska nå målet och den ska inte fokusera på ökat antal avslag eller indragning av sjukpenning för det gör inte människor friskare, säger Britta Lejon.

För mer information kontakta: