Vi vill ha ett pensionsavtal som leder till ett hållbart arbetsliv

Press
Idag träffar förhandlingsorganisationen OFR/S,P,O* Arbetsgivarverket för att återuppta förhandlingarna om ett nytt tjänstepensionsavtal för över 100 000 statligt anställda. Det nuvarande pensionsavtalet löper ut den 31 december 2015.

-Vi vill se ett större ansvar från den statliga arbetsgivaren så att fler anställda ska orka jobba till sin pensionsålder. För oss innehåller ett hållbart arbetsliv inflytande för våra medlemmar så att de har rätt att gå ner i arbetstid. Vi vill också att Trygghetsstiftelsen ska kunna användas när ett jobb blir för påfrestande så att medarbetare kan ställa om och finnas kvar i arbetslivet, säger Åsa Erba Stenhammar, förhandlingsledare för OFR/S, P, O i en kommentar.

För att skapa ett hållbart arbetsliv för statligt anställda måste vi diskutera lösningar för att fler ska orka arbeta längre upp i åldrarna. Idag ser vi att sjuktalen ökar, det är en trend som kommer att fortsätta. Vi som är en part på arbetsmarknaden är beredd att ta ansvar men vi kan inte göra det ensamma, därför vill vi hitta lösningar tillsammans med Arbetsgivarverket. 

När det gäller bland annat flygledare och officerare finns det både verksamhetsskäl och arbetsmiljöskäl för en lägre pensionsålder än 67 år. 

- Arbetsgivarverket vill se en högre pensionsålder och det är vi inte beredda att gå med på. För oss är detta en fråga om både säkerhet och anställningstrygghet och därför vill vi få en lösning för flygledare och officerare, fortsätter Åsa Erba Stenhammar.

Utöver ovanstående så ställer vi idag också krav på: 

  • Att sjuka och föräldralediga inte ska få sämre tjänstepension än andra.
  • Att höginkomsttagare inte ska förlora på nya tjänstepensionssystemet.
  • Att staten måste klara att rekrytera personal även i framtiden. Det krävs tillräckligt bra tjänstepensionsavgifter för att vara en attraktiv arbetsgivare.   

*OFR/S,P,O är ett förhandlande samverkansorgan för åtta självständiga fackförbund inom statlig sektor som tillsammans organiserar cirka 100 000 anställda. Medlemmarna finns inom Fackförbundet ST, Polisförbundet, Officersförbundet, Lärarförbundet, Vårdförbundet, Försvarsförbundet, Tull-Kust och Ledarna.

För mer information: Välkommen att kontakta:
Sofia Johansson, pressansvarig Fackförbundet ST, på telefon 070-314 52 73
Daniel Skoglund, pressansvarig Officersförbundet, på telefon 076-525 40 85
Jimmy Mannung, pressansvarig, Polisförbundet, på telefon 070-310 07 45