Vi stämmer Fastighetsmäklarinspektionen i AD gällande arbetsskyldighet

Press
Fackförbundet ST ska idag lämna in en stämningsansökan till Arbetsdomstolen, AD. Vi stämmer staten, mer konkret Fastighetsmäklarinspektionen, för att anställda på myndigheten inte ska tvingas arbeta i Karlstad när de idag arbetar i Stockholm.

- Det är principiellt viktigt för oss att få ett klargörande om var en anställd har skyldighet att utföra arbete. Det är inte rimligt att statligt anställda ska ha sämre villkor än anställda på andra områden. Karlstad ligger så långt ifrån Stockholm att det inte går att dagspendla. Det ska då inte kunna betraktas som arbetsvägran om man inte kan följa med dit, säger Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST. 

Bakgrunden är att regeringen har beslutat att flytta Fastighetsmäklarinspektionen från Stockholm till Karlstad den 1 december 2017. Fastighetsmäklarinspektionen har bara varit lokaliserad och haft verksamhet på en ort i landet, Stockholm. Det har inte funnits någon ort angiven i anställningsavtalen för de tre medlemmar som Fackförbundet ST företräder i AD. När medlemmarna har sökt och fått sina jobb så har orten varit Stockholm.

Nu när myndigheten flyttar till Karlstad till vintern menar arbetsgivaren att de anställda har en skyldighet att följa med. I annat fall måste de säga upp sig själva. Att säga upp sig själv leder till ekonomiska förluster, det kan leda exempelvis till avstängning av A-kassa och försämrade förmåner.

- Regeringen har signalerat att de vill flytta ut fler myndigheter i landet och detta är ett problem som har uppdagats vid en flytt av en myndighet. Vi vill inte att fler av våra medlemmar ska drabbas av detta, fortsätter Britta Lejon.

Även Jusek har stämt i AD för sina medlemmars räkning i samma ärende. Vi har gemensamt begärt att fallen med Fastighetsmäklarinspektionen ska hanteras samtidigt i AD.

Britta Lejon

Britta Lejon

Förbundsordförande
0771-555 444